Vademecum

Jakie są różnice między stowarzyszeniem zwykłym a klubem sportowym?

icon
icon
3 minut
Udostępnij
Źródło: envato.elements.com

Twoją pasją jest sport? Amatorsko grasz w piłkę nożną, żeglujesz lub uprawiasz lekkoatletykę? A może posiadasz uprawnienia trenerskie i chcesz rozpocząć własną działalność? Jeżeli na jakiekolwiek z powyższych pytań odpowiedziałeś/odpowiedziałaś twierdząco, niniejszy artykuł jest dla Ciebie. Znajomość różnych form prawnych organizacji, pozwoli Ci wybrać odpowiednią. Z tekstu dowiesz się, jakie są różnice pomiędzy stowarzyszeniem zwykłym, a klubem sportowym. 

Co to jest stowarzyszenie zwykłe?

Stowarzyszenie zwykłe to uproszczona forma stowarzyszenia rejestrowanego – nie jest osobą prawną, a w jego działaniach brać udział mogą jedynie osoby fizyczne. Minimalna liczba członków, wymagana przy zakładaniu tego typu stowarzyszenia to trzy osoby. Zakładając stowarzyszenie nie trzeba przedstawiać szczegółowego statutu, a jedynie uproszczony regulamin działalności, obowiązujący wszystkich członków stowarzyszenia. Stowarzyszenie zwykłe wpisuje się do ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych, a nie tak jak w wypadku stowarzyszeń rejestrowanych – do KRS. 

Podstawa działalności tego typu podmiotów określony jest w Ustawie z dn. 7 kwietnia 1989 r. Prawa o stowarzyszeniachoraz w Ustawie z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Co to jest klub sportowy?

Klub sportowy to podmiot zajmujący się działalnością sportową, tj. „wszelkich form aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne [np. rekreacyjne] lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej [uczestników], rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach”. Wystarczy 7 osób, aby założyć klub sportowy. Mogą to być osoby fizyczne, lecz klub jako całość funkcjonuje jako osoba prawna. Kluby sportowe, które w swoim statucie zapiszą jedynie wyżej opisaną działalność, rejestrują się w ewidencji Klubów Sportowych w starostwie. Natomiast, jeżeli kluby sportowe zapisze w swoim statucie cele dodatkowe, inne niż kultura fizyczna, winny rejestrować się w KRS. 

Podobnie jak w przypadku stowarzyszeń zwykłych, podstawę działalności klubów sportowych stanowią: Ustawa Prawa o stowarzyszeniach, Ustawa o działalności pożytku publicznego oraz dodatkowo Ustawa o sporcie

W poniższej tabeli znajduje się podsumowanie dotyczące wyżej omawianych podmiotów:

 STOWARZYSZENIE ZWYKŁEKLUB SPORTOWY
 ilość osób potrzebnych do założenia podmiotu  Min. 3 osoby fizyczneMin. 7 osób
 członkowie  Osoby fizyczneOsoba prawna,
osoby fizyczne
 reprezentacja Przedstawiciel lub zarządZarząd,
Walne zebranie,
Organ nadzoru wewnętrznego
 rejestracja  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych w starostwieKRS lub ewidencja klubów sportowych w starostwie
 podstawa działalności Regulamin,
Ustawa Prawo o stowarzyszeniach, Ustawa o działalności pożytku publicznego
Statut,
Ustawa o sporcie,
Ustawa Prawo o stowarzyszeniach, Ustawa o działalności pożytku publicznego
 cele działalności Cele na rzecz pożytku publicznego (szeroko pojęta działalność społeczna)Cele sportowe lub inne (w przypadku rejestracji w KRS)
 działalność gospodarcza  NieTak
 dofinansowania z datków, dotacji  TakTak
 status OPP  TakTak
 osobowość prawna  Tak, tzw. „ułomna osobowość prawna”Tak
źródło: opracowanie własne

źródła:

Klub sportowy a stowarzyszenie zwykłe – podobieństwa i różnice

,

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Studia MBA o tematyce społeczeństwa obywatelskiego

Aktualności

Ideathon, czyli jak rozpocząć przygodę z NGO