Felieton

Jak skutecznie prowadzić NGO? Oni podpowiedzą

icon
icon
7 minut
Udostępnij

Ignacy Baliński, prawnik i słynny publicysta II Rzeczpospolitej napisał kiedyś: „Chcesz być czymś w życiu, to się ucz, Abyś nie zginął w tłumie; Nauka to potęgi klucz, W tym moc, co więcej umie.” Ciężko się z tym nie zgodzić, wiedza jest niezbędna na każdej płaszczyźnie życia. Nie inaczej jest w działalności na rzec społeczeństwa obywatelskiego i w organizacjach pozarządowych. Ale jak zdobyć wiedzę, która pozwoli na rozwój własnego NGO? Z pomocą przychodzą tutaj programy i akademie liderskie, które pomagają poszerzać horyzonty osobom zaangażowanym w działalność społeczeństwa obywatelskiego – w nowym felietonie dla Aktywiusz.pl pisze Tomasz Bojanowski

W ostatnim czasie na polskim rynku organizacji pozarządowych pojawiło się wiele programów adresowanych do osób zaangażowanych w trzeci sektor i nie tylko. Programy oferują szeroki wachlarz zajęć, których celem jest rozwój kompetencji miękkich i wyposażenie uczestników w umiejętności, które pozwolą im się odnaleźć  w społeczeństwie obywatelskim. Jaki program wybrać? Odpowiedzi na to pytanie nie ma, ponieważ każdy z nich jest inny i skupia się na innym wycinku działalności.

Pracownia Liderów Prawa

Pracownia Liderów Prawa to nowoczesna forma kształcenia przyszłych prawniczych elit. W ramach programu liderzy życia publicznego, wolnych zawodów prawniczych, gospodarki, a także organizacji społecznych przekazują swoją wiedzę oraz dzielą się swoim doświadczeniem. Pracownia wzmacnia kompetencje uczestników i przygotowuje ich na wyzwania dynamicznie zmieniającego się świata, w którym mechanizmy prawne odgrywają istotną rolę. Program obejmuje 7 weekendowych zjazdów, Projekt Społeczny oraz Szkołę Letnią. Oprócz zdobycia nowej wiedzy i umiejętności, uczestnicy poznają wiele ciekawych osób oraz wezmą udział w indywidualnych spotkaniach z mentorami, którzy pomogą zaplanować swoją przyszłość.

W ramach pracownicy uczestniczy skupiają się przede wszystkim na komponentach prawniczych, które w prowadzeniu NGO są niezwykle potrzebne. Udział w tym programie jest sposobem, który pozwoli uniknąć wydawania pieniędzy na profesjonalnych pełnomocników. Ponadto umożliwia nabycie umiejętności w zakresie autoprezentacji, wystąpień publicznych, zarządzania projektami, a także elementów savoir-vivre.

Akademia Liderów Rzeczpospolitej

Szkolenia w ramach Akademii Liderów Rzeczypospolitej pozwalają na poszerzanie wiedzy, budowanie sieci kontaktów, promowanie wartości jaką jest dobro wspólne i działanie na rzecz społeczeństwa. Szkolenia skierowane są do studentów (19-25 lat) oraz młodszych pracowników naukowych i absolwentów studiów wyższych (25-30 lat) z wybranych ośrodków akademickich w Polsce. Projekt funkcjonuje od 2016 roku i jest realizowany przez Fundację Inicjatyw Młodzieżowych, która posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji działań z grupami studenckimi. W pierwszej edycji Akademii Liderów Rzeczypospolitej uczestniczyło 2250 osób z całej Polski. Dzięki współpracy z wybitnymi specjalistami i liderami ze świata nauki, biznesu i instytucji publicznych organizatorzy są w stanie zapewnić wysoki poziom merytoryczny naszych szkoleń.

Akademia Liderów Rzeczpospolitej jest podzielona na trzy etapy, w ramach których proporcjonalnie rośnie dawka przekazywanej wiedzy. Największą zaletą Akademii jest to, że spotykają się na niej różne środowiska, co pozwala na nawiązanie kontaktów w całej Polsce w różnych obszarach tematycznych. Organizatorzy ułatwiają komunikację między uczestnikami poprzez utworzenie Klubu Lidera, który posiada odziały niemal w całej Polsce i dzięki temu podejmuje ciekawe i pożyteczne inicjatywy.

Liga NGOs

Liga NGOs to innowacyjny program, którego celem jest rozwój, upowszechnianie i promowanie wartości społeczeństwa obywatelskiego. Zajęcia są prowadzone przez liderów organizacji społecznych, polityków, influencerów oraz ekspertów wspierających działalność trzeciego sektora. Udział w nich zwiększa kompetencje uczestników w zakresie funkcjonowania mechanizmów demokratycznego państwa prawnego. Organizatorem zajęć jest Fundacja Życie Na Program składa się 7 weekendowych zjazdów (listopad-maj), w trakcie których uczestnicy będą brali udział w wykładach, warsztatach oraz będą realizowali własne projekty. Kolejnymi etapami programu są Projekt Społeczny (lipiec/sierpień) oraz Summer School (wrzesień). W trakcie całego Programu uczestnicy będą zbierali punkty, które umożliwią nam wyłonienie Mistrza Ligi NGOs Program jest bezpłatny, organizatorzy pokrywają koszty noclegu oraz wyżywienia, nie pokrywają natomiast kosztu dojazdu.

Ten program jest skierowany do osób, dla których powołaniem jest działalność w NGO. Ma on charakter kompleksowy i interdyscyplinarny przez co zwraca uwagę na wiele kwestii związanych z funkcjonowaniem społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych. Jest to okazja to poznania ciekawych ludzi i zdobycia wartościowej wiedzy.

Szkoła Przywództwa KGHM

Szkoła Przywództwa KGHM “Przewodnicy” to unikalne w skali Polski działanie polegające na szkoleniu przyszłych liderów sfery biznesowej i społecznej oraz przygotowywanie ich do pełnienia istotnej roli w dynamicznie zmieniającym się świecie. Uczestnicy kursu otrzymają wiedzą i umiejętności niezbędne współczesnym menedżerom. Wykładowcy i trenerzy, którzy będą szkolili przyszłych “Przewodników”, położą szczególny nacisk na praktyczną stronę zarządzania organizacjami, których otoczenie wymusza ciągłą adaptację, innowacyjność i kreatywność. Projekt „Przewodnicy” adresowany jest do studentów ostatniego roku studiów magisterskich (lub równoważnych studiów II stopnia) oraz do niedawnych absolwentów (do 3 lat po studiach). Dodatkowo do udziału w programie mogą kandydować studenci studiów doktoranckich aż do ich zakończenia.

Zakres przedmiotowy szkolenia obejmuje: wykłady, szkolenia i warsztaty z zakresu polityki i gospodarki, analizy i formułowania wniosków, reguł gospodarki wolnorynkowej i podstawowych zjawisk związanych z jej funkcjonowaniem, mechanizmów finansowych przedsiębiorstw i instytucji, zarządzania strategicznego, zarządzania projektami i organizacji pracy, komunikacji, dyskusji i wystąpień publicznych, innowacyjności i kreatywności oraz przywództwa. Zajęcia w ramach Szkoły prowadzić będą czołowi menadżerowie KGHM, zawodowi trenerzy i doradcy, a także emerytowani generałowie i admirałowie Sił Zbrojnych USA, którzy obecnie pracują w renomowanej firmie doradczej The Spectrum Group. Szkoła Przywództwa wykształci w uczestnikach również więzi i wzajemną lojalność, które owocować będą jeszcze przez wiele lat po zakończeniu projektu, przyczyniając się do budowania i umacniania elit niepodległej Polski.

Szkoła Liderów Administracja pod kontrolą

Szkoła liderów to propozycja dla osób zaangażowanych społecznie, chcących zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności. Szkoła Liderów składa się z 6 weekendowych szkoleń w Warszawie, w trakcie których uczestnicy wezmą udział w wykładach i warsztatach z zakresu prawa oraz kompetencji miękkich, a także w spotkaniach mentoringowych. Udział w Szkole Liderów jest bezpłatny, a organizatorzy zapewniają materiały edukacyjne, nocleg oraz wyżywienie podczas zjazdów. Tematyka zajęć obejmuje między innymi: prawo administracyjne, dostęp do informacji publicznej, społeczną kontrolę władzy publicznej, wystąpienia publiczne, leadership i przeciwdziałanie przyczynom przestępczości.

Jeśli nie lubisz prawa, a chcesz radzić sobie z urzędami, to Szkoła Liderów Administracja pod kontrolą jest idealna dla Ciebie. Dzięki temu zyskasz wiedzę z zakresu administracji publicznej, wnioskowania o środki publiczne oraz inne przydatne umiejętności z zakresu, które pomogą Ci rozwinąć swoją organizację pozarządową.

Podsumowanie

Wyżej wymienione programy nie są wszystkimi dostępnymi na rynku, jednak to najlepsze programy pod kontem działania w organizacjach pozarządowych. Warto poszukać także innych ścieżek. Ostatnio pojawiła się Akademia Fundacji Republikańskiej, rok temu odbyła się Belwederska Szkoła Letnia, a na początku przyszłego roku ma wystartować Kolegium Legislacji.

Warto korzystać z względnie darmowej wiedzy, ponieważ nie wiemy, kiedy może się nam przydać. Jeśli nie przyda się nam w działalności na rzecz trzeciego sektora, to być może wykorzystamy ja w życiu prywatnym. Dlatego, jeśli dysponujemy wolnym czasem to powinniśmy aplikować na programy edukacyjne, które pomogą nam rozwinąć się osobiście oraz, pomogą wznieść nasze organizacje na wyższy poziom. Skorzystać mogą na tym nasze lokalne społeczności oraz ogół obywateli w duchu dobra wspólnego.

Źródła:

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/nowa-edycja-pracowni-liderow-prawa

https://uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/program-edukacyjny-liga-ngos-id30530/2019/9/25/

https://media.kghm.com/pl/informacje-prasowe/ruszaja-przewodnicy-szkola-przywodztwa-kghm-w-ktorej-mlodych-polskich-liderow-szkolic-beda

fot. FIM/svreenYT

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także