Bez kategorii

Mikołajkowe jubileusze, czyli 30-lecie działalności Fundacji na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Tacy Sami”

icon
icon
4 minut
Udostępnij

Działalność Fundacji na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Tacy Sami” datuje się od dnia 6 grudnia 1991 roku, tj. od daty powołania do życia oddziału lubelskiego Fundacji „Sprawni Inaczej”, którego to właśnie sukcesorem stała się Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Tacy Sami” od roku 1998. 

Trudno stwierdzić, czy całkiem przypadkowo narodziny organizacji, której misją jest wszechstronna pomoc osobom z niepełnosprawnościami, przypada w dniu święta patrona z Miry – prekursora działalności charytatywnej. W dwa lata po powstaniu oddziału Fundacji „Sprawni Inaczej” powołany został do życia w dniu 8.12.1993 Ośrodek Terapeutyczny będący pierwszą w Polsce placówką opiekuńczo-wychowawczą dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, która znowu w wigilię św. Mikołaja, 5.12.2005 otrzymuje status placówki specjalistycznej – również jako pierwsza w kraju. Placówka świadczy swoje usługi na rzecz dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin całkowicie nieodpłatnie. Jakkolwiek w roku 1993 zaczynaliśmy naszą terapię, którą określały dwie formy wsparcia tak w chwili obecnej placówka świadczy 14 różnych form wsparcia indywidualnego i grupowego w formie stacjonarnej i zdalnej. Do form stacjonarnych należy: terapia mowy, terapia pedagogiczna, terapia psychologiczno-relaksacyjna, terapia SI, terapia zajęciowa, muzykoterapia z logorytmiką, terapia plastyczna, dogoterapia, hipoterapia, Trening Umiejętności Społecznych oraz Grupa Wsparcia dla rodziców. Nad całością zajęć czuwa wychowawca zajmujący się wsparciem zarówno dzieci, jak i rodzin. Organizowane są też imprezy rekreacyjne i okolicznościowe.

Do form zdalnych należy psychologiczna terapia rodzin, tzw. Wirtualna Poradnia Psychologiczna. Tę ostatnia formę narzuciła czy wręcz wymusiła pandemia COVID-19. Dzięki zaangażowaniu rodziców dzieci, terapeutów placówki oraz pracy własnej u dzieci – podopiecznych placówki występują znaczne postępy w funkcjonowaniu, rozwoju psycho-fizycznego, co przybliża je do integracji ze sprawną częścią społeczeństwa. Na bazie osiągnięć Ośrodka Terapeutycznego prowadziliśmy kilka autorskich projektów, głównie dzieciom z niepełnosprawnością intelektualną, zamieszkującym tereny wiejskie i małych miast oraz ich rodzin. Były to w szczególności: Akcja „Drzwi Otwarte”, Poradnia na Kółkach, Szkółka Niedzielna. O ile pierwszy z projektów obejmował pomocą terapeutyczną jednorazowo i wyposażał rodziców we wskazania terapeutów do dalszej terapii w domu tak Poradnia na Kółkach oraz Szkółka Niedzielna były formami systematycznej pomocy terapeutów udzielanej mieszkańcom niepełnosprawnym terenów wiejskich i małych miast w zakresie terapii kompleksowej i sposobu jej prowadzenia. Spotkanie, sesja jak zwykle kończyły się instruktażem dla rodziców. Prowadzono wyjazdy do czterech obszarów gmin województwa lubelskiego w ramach Poradni na Kółkach. Z pomocy programu Szkółka Niedzielna dzieci korzystały systematycznie kilkakrotnie w roku na terenie Ośrodka Terapeutycznego. W zakresie instruktażu dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami współpracowaliśmy z Radiem Lublin i przeprowadziliśmy kilka audycji instruktażowych dla rodziców naszych podopiecznych.

Nasza fundacja była inspiratorem, inicjatorem powstania kilku organizacji parasolowych, a to miedzy innymi Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych, Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, Lubelskiego Porozumienia Organizacji Pozarządowych, była jednym z 21 sygnatariuszy jednego z pierwszych dokumentów o współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, które z lubelskimi organizacjami w roku 1997 podpisał samorząd Miasta Lublin. Byliśmy uczestnikami pierwszego i drugiego regionalnego Forum Inicjatyw Pozarządowych oraz kilku kolejnych ogólnopolskich FIP.

Dzięki naszemu doświadczeniu zdobytemu podczas pracy w naszej organizacji, współpracy ze środowiskiem organizacji pozarządowych oraz doświadczeniu zdobytemu dzięki prowadzeniu tak specjalistycznej, specyficznej placówki, w ubiegłym roku, w związku z rozpoczęciem się pandemii COVID-19 z inicjatywy naszej organizacji powstał projekt pod nazwą Bon Terapeutyczny, będący alternatywną formą finansowania placówek III sektora. Bon Terapeutyczny został opracowany przy współpracy KIPR, a artykuł na jego temat pt. Bon Terapeutyczny – Nowa Forma Wsparcia Terapii Osób Niepełnosprawnych, Chorych Psychicznie I Z Problemem Niedostosowania Społecznego Prowadzonej Przez Placówki Sektora Ekonomii Społecznej ukazał się w bieżącym miesiącu na stronach Aktywiusza, a w ubiegłym miesiącu stanowił przedmiot obrad konferencji NIW: Wyzwania Sektora Pozarządowego w Zmieniającej się Sytuacji. 

Wszystkie osoby chcące wymienić się doświadczeniami czy będące zainteresowanymi formą współpracy zapraszamy do kontaktu, a wszystkim osobom przyczyniającym się do naszego wieloletniego sukcesu składamy wielkie podziękowania i życzymy wszystkiego z okazji zbliżających się Świąt i nowego roku 2022.

Dorota Dutkiewicz

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych – problemy i wyzwania

Aktualności

Premiera filmu „lawendowa mafia” już za nami