Felieton

Grają w piłkę nożną podkreślając polskość regionu. Co słychać na Warmii i Mazurach?

icon
icon
5 minut
Udostępnij

Warmia i Mazury to region z burzliwą historią. Przez wieki wskazane tereny graniczyły z Polską, były lennem Polski lub znajdowały się w strefie pływów naszego państwa. W 1945 roku Warmia i Mazury zostały określone mianem „Ziem Odzyskanych” i zostały włączone do Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Formalnie są częścią suwerennego państwa polskiego od 1989 roku, lecz w sferze społecznej jest jeszcze wiele do zrobienia. Niemniej jest kilka organizacji, które podjęły wyzwanie i starają się kształtować świadomość patriotyczną na Warmii i Mazurach w propaństwowym duchu – dla aktywiusz.pl w nowym felietonie pisze Tomasz Bojanowski.

Przed wojną na Warmii i Mazurach ludnością dominująca byli Niemcy, którzy następnie zostali ewakuowani. Na ich miejsce sprowadzono osadników z różnych części II Rzeczypospolitej. W związku z tym początki funkcjonowania społeczeństwa polskiego na tych terenach były trudne, ponieważ nie posiadało ono żadnych więzi. Wysiłki socjalistyczne na niewiele się zdały. Pierwsze dekady po upadku systemu komunistycznego także nie nagłośniły tego tematu. Dopiero w drugiej dekadzie XXI wieku na Warmii i Mazurach pobudzona została działalność patriotyczna. Jej apogeum przypadło na okres 2013-2020 i dalej trwa.

Początkowo organizacje, które podejmowały się akcji związanych z szeroko pojętym patriotyzmem były wyśmiewane, szykanowane i stawiane w jednym szeregu z faszystami. Niemniej świadomość ludzi zaczęła się zmieniać wraz z podejmowaniem coraz śmielszych inicjatyw przez omawiane podmioty. Po 2015 roku ich funkcjonowanie stało się integralnym elementem funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w regionie.

Jedną z organizacji, którą należy wspomnieć jest Ruch Patriotyczny Szczytno. Organizacja zrzesza osoby, które kochają Polskę i chcą się rozwijać w duchu patriotycznym. Organizacja stara się być obecna na wszelkich lokalnych uroczystościach lokalnych związanych z historią naszego kraju. Ponadto sama organizuje spontaniczne akcje w wymiarze lokalnym, aby uczcić pamięć np. Żołnierzy Wyklętych lub Powstańców Warszawskich. Co ciekawe organizacja stara się także promować troskę o naturalne środowisko tj. piękne jeziora mazurskie. Chętni mogą brać udział w szkoleniach wojskowych, marszach leśnych oraz zawodach strzeleckich. Organizacja wspiera kombatantów oraz lokalne środowiska w organizacji patriotycznych inicjatyw.

Około 50 kilometrów na północy-wschód od Szczytna znajduje się Mrągowo, gdzie prężnie działa Patriotyczne Mrągowo. Jest to organizacja, której celem jest promowanie postaw patriotycznych, obchodzenie świąt narodowych oraz prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej wśród lokalnej społeczności. Priorytetem dla działaczy jest dotarcie do jak największej liczby osób z naciskiem na młodzież, ponieważ to młodzież jest przyszłością Rzeczpospolitej. Patriotyczne Mrągowo jest organizacją znaną w powiecie mrągowskim, która silnie partycypuje w życiu społecznym np. w zakresie budżetu obywatelskiego. Działacze Patriotycznego Mrągowa silnie angażują się w opiekę nad mogiłami żołnierzy Armii Krajowej oraz osób zasłużonych dla Polskich. Ważnym wydarzeniem organizowanym przez stowarzyszenie jest Bieg „Tropem Wilczym” Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Prężnie działająca organizacją są Iławscy Patrioci. Jest to ruch skupiający młodych Polaków, którym bliskie są wartości patriotyczne, katolickie i konserwatywne. Głównym celem organizacji jest propagowanie wartości patriotycznych na terenie miasta oraz regionu. Osoby działające w ramach tego podmiotu określają siebie organizatorami życia patriotycznego w Iławie. Upamiętniają ważne wydarzenia w dziejach Polski oraz regionu. Edukują młodzież, organizują spotkania autorskie, wykłady, manifestacje oraz wiele innych wydarzeń. Organizacja stara się łączyć kwestie ogólnopolskie z kwestiami lokalnymi tak, aby ukazywać ziemię iławską jako integralną część Polski oraz jej historii.

Podmiotem, który integruje organizacje w północno-zachodniej części Warmii i Mazur jest organizacja „Elbląscy Patrioci”. Jej głównym celem jest jednoczenie środowisk patriotycznych oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw. Działacze organizacji dbają przede wszystkim o edukację oraz wiedzę historyczną organizując spotkania i wykłady, a także obchodząc święta narodowe w sposób uroczysty. Jednak bardzo ważnym elementem funkcjonowania Elbląskich Patriotów jest dbanie o bezdomnych. Co roku w okresie jesienno-zimowym organizują zbiórki na rzecz bezdomnych, które przeznaczają na artykuły pierwszej potrzeby.

Organizacją, która wymaga szczególnej uwagi jest Fundacja Pomoc Patrioty. Jest to organizacja, która skupia się na jednym wycinku działalności tj. pomocy charytatywnej i humanitarnej w kraju i zagranicą. Jest to podmiot w pełni sprofesjonalizowany, nie prowadzący działalności zarobkowej. Fundacja poprzez swoją misję tj. pomoc potrzebującym kształtuje postawy praktycznego patriotyzmu. Działania Fundacji polegają przede wszystkim na docieraniu do potrzebujących i bezdomnych oraz na pomocy w wyjściu na prostą. Pomoc Patrioty opiera swoje działanie o wartości katolickie i solidaryzm narodowy. W związku z tym zbliża do siebie Polaków poprzez czynienie dobra.

W innych częściach kraju funkcjonowanie organizacji patriotycznych nie budzi zdziwienia, jednak na Warmii i Mazurach z uwagi na trudne zaszłości historyczne początkowo ich nie było to łatwe. Na szczęście zmieniło się to na dobre i zmienia się dalej. Organizacje patriotyczne podejmują się coraz większych inicjatyw i na stałe wpisują się w krajobraz lokalnego społeczeństwa obywatelskiego. Działalność patriotyczna jest niezwykle potrzebna, ponieważ pozwala zachować narodowi duchową łączność pomiędzy pokoleniami. Dlatego należy wspierać organizacje patriotyczne i jeśli to możliwe czynnie angażować się w ich działalność.

Tomasz Bojanowski

Źródła:

https://elblag.gosc.pl/doc/6635078.Elblascy-Patrioci-wspieraja-bezdomnych

https://rejestr.io/krs/699576/fundacja-pomoc-patrioty

https://rejestr.io/krs/506917/patriotyczne-mragowo

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Młodzi na rynku pracy

Aktualności

Kolejna edycja Programu „Go4Poland – Wybierz Polskę”.