Felieton

15 lecie istnienia fundacji Wolność i Demokracja

icon
icon
2 minut
Udostępnij

W ubiegłym miesiącu 15 lecie swojego istnienia obchodziła fundacja Wolność i Demokracja. „Uroczystość została zorganizowana 20 września br. na Zamku Królewskim w Warszawie. Wzięło w niej udział blisko sto osób.” – czytamy na stronie fundacji. W wydarzeniu wzięło udział wielu zaproszonych gości, m.in. prezesi i wiceprezesi, członkowie organizacji polskich za granicą czy przyjaciele Fundacji.

źródło: wid.org.pl

Wydarzenie było okraszone bogatymi panelami eksperckimi. Dotyczyły one wybranych obszarów działalności fundacji, m.in. mediów i oświaty. Panele dotyczyły przyszłości mediów polonijnych, roli organizacji pozarządowych w kształtowaniu polonijnej polityki oświatowej, miejsc pamięci narodowej za granicą.

Na stronie fundacji czytamy: „Obecnie Fundacja Wolność i Demokracja to dziesiątki projektów realizowanych w wielu krajach, przede wszystkim znajdujących się na terenach kresów I i II Rzeczypospolitej, tj. na Ukrainie, Białorusi, Litwie i Łotwie, ale również na innych kontynentach. Fundacja to także zespół blisko dwudziestu osób pracujących w Warszawie i dziesiątki współpracowników za granicą, którzy każdego dnia wspierają naszych Rodaków na Wschodzie, uczą języka polskiego i dbają o polskie dziedzictwo na Kresach. Ale nie zawsze tak było. O trudnych początkach powstania Fundacji opowiedzieli jej twórcy i założyciele: Agnieszka Romaszewska-Guzy, twórczyni TVP Bielsat, Lilia Luboniewicz, prezes Fundacji Wolność i Demokracja, Adam Lipiński, wiceprezes NBP, współzałożyciel Fundacji, Robert Czyżewski, dyrektor Instytutu Polskiego w Kijowie, były prezes Fundacji, oraz jako moderator dyskusji Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, założyciel Fundacji Wolność i Demokracja”.

Hasłem przewodnim obchodów było: „Tworzymy wspólnotę wartości”. Jest to sformułowanie doniosłe nie tylko na tle historii naszego narodu, który przetrwał m.in. okres zaborów, wojen i komunizmu, ale także z perspektywy dzisiejszych kryzysów społecznych i politycznych na świecie. Dzięki wspólnocie, która buduje na tych samych wartościach, ludzie mają szansę na rozwój, krzewienie dobra i budowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz dbanie o Polaków poza granicami Polski.

Fundacja od lat dba o zmianę rzeczywistości polonijnej na lepszą. W jej ramach działa nie tylko wielu ekspertów i pracowników, ale i wolontariuszy. „W zamierzeniu jubileusz miał być okazją do podsumowania dotychczasowej działalności Fundacji oraz spotkania się w gronie osób, dla których i z którymi WiD współpracuje – przedstawicielami organizacji oraz instytucji polskich i zagranicznych. Dzięki wspaniałym gościom spotkanie stało się czymś znacznie większym – wzruszającym wydarzeniem uświadamiającym nam, że codzienny wysiłek na rzecz poprawy losu Polaków mieszkających poza granicami jest doceniany i ma wielki sens” – stanowi wid.org.pl

źródło: wid.org.pl

fot. pixabay

źródła:

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także