Felieton

Nie jesteś sam w niepełnosprawności – trzeci sektor na pomoc #poznajNGO

icon
icon
3 minut
Udostępnij
Źródło: freepik.com

Wiele organizacji pozarządowych podejmuje się tak zwanych zadań pomocowych. Często już w samym statucie organizacji zaznaczone jest niesienie pomocy mniej lub bardziej skonkretyzowanej grupie osób. Duża część polskiego trzeciego sektora to właśnie podmioty wyspecjalizowane w niesieniu pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Geneza ich powstania bywa różna. Są to osoby, które miały w rodzinie osobę niepełnosprawną i mają poczucie misji, aby pomagać innym zmagającym się z podobnymi problemami. Bywają to również osoby, które z niepełnosprawnością mają do czynienia bezpośrednią – przez własną chorobę i poznały na własnej skórze jak ciężkie jest codzienne funkcjonowanie, o ile nikt nie zwróci odpowiedniej uwagi na problem. 

W niniejszym tekście zaprezentujemy przekrój organizacji, które poświęciły się pomocy osobom potrzebującym, które nie raz nie mają na tyle donośnego głosu, aby samodzielnie domagać się swoich praw.

Fundacja JiM w swojej działalności szerzy wiedzę na temat spektrum autyzmu oraz możliwości intelektualnych ludzi ze spektrum. Misją Fundacji jest poprawa jakości życia osób ze spektrum autyzmu oraz ich rodzin, którą realizuje poprzez zwiększanie dostępu do diagnozy i terapii, budowanie akceptacji społecznej dla osób ze spektrum oraz doraźne wsparcie instytucjonalne dorosłych osób z autyzmem. Działalność prowadzona przez zespół JiM pozwala lepiej zrozumieć sytuację osób ze spektrum autyzmu, to jak funkcjonują i jakie mają potrzeby, a także czym tak właściwie charakteryzuje się ta choroba. Fundacja prowadzi kampanie społeczne mówiące o problemie niewystarczającej diagnostyki autyzmu zarówno w wieku dziecięcym jak i dorosłości. Jedna z kampanii demaskuje powstałe w popkulturze mity dotyczące autyzmu i pokazuje, że osoby ze spektrum niekoniecznie muszą być zdystansowanymi emocjonalnie geniuszami. Prezesem Fundacji jest Tomasz Michałowicz, a jego Zastępcą Marcin Krzyżanowski.

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków należy do Międzynarodowej Federacji Diabetologicznej i czynnie działa na rzecz osób chorych na cukrzycę. Obecnie Stowarzyszenie działa w niemal 350 oddziałach terenowych, zrzeszając ponad 60 000 członków. Swoją misję PSD realizuje poprzez bezpośrednią pracę z diabetykami i ich rodzinami, udzielając informacji z zakresu udzielania pomocy, diety dla diabetyków. Dodatkowo, Stowarzyszenie jest organem reprezentującym postulaty diabetyków przed władzami państwowymi, który zapewnia lepszy dostęp do leczenia choroby. W ramach działalności PSD organizowane są liczne wydarzenia o charakterze edukacyjno-informacyjnym, a także konferencje, spotkania, badania przesiewowe. Do jednych z największych sukcesów organizacji należy zapewnienie glukometrów dla ponad 80 000 cukrzyków, edukacja diabetologiczna dla około 120 tysięcy osób rocznie czy powołanie sieci poradni diabetologicznych.

Fundacja Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym pierwotnie funkcjonowała jako „Przyjaciele Sebastianowi” mając na celu pomoc w powrocie do zdrowia obecnego Prezesa Zarządu i założyciela Avalonu Sebastiana Luty. Obecnie profil działalności jest znacznie poszerzony – celem Fundacji jest pomoc osobom z niepełnosprawnościami i przewlekle chorym oraz działania na rzecz poprawy jakości życia i zwiększenia samodzielności takich osób. Avalon prowadzi projekt rehabilitacji Avalon Active (po-prawianie funkcji motorycznych u osób z niepełnosprawnościami powyżej 16 roku życia), projekt Sekson (przełamujący tabu dotyczące seksualności i rodzicielstwa osób niepełnosprawnych) czy projekt pomo-cowy Helpuj.pl (będący serwisem zbiórkowym umożliwiającym podopiecznym Avalonu na gromadzenie funduszy na rehabilitację i dalsze leczenie).


Powyższy tekst opublikowany został we współpracy z Ośrodkiem Analiz Cegielskiego.

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także