Komunikaty

Fundacja lotto funduje stypendia na 65 rocznicę działalności

icon
icon
2 minut
Udostępnij
Źródło: freepik.com

Fundacja im. Haliny Konopackiej we współpracy z Totalizatorem Sportowym Sp. z.o.o. ufunduje 65 stypendiów na 65-lecie działalności Spółki. Studenci mają czas do 30 czerwca, aby zawnioskować o dofinansowanie, które pozwoli im na dalszy rozwój naukowy. Fundatorzy postanowili wspomóc studentów z przedmiotów ścisłych, technicznych nie tylko finansowo. Wybrani studenci będą mieli niepowtarzalną okazję odbycia stażu w Totalizatorze Sportowym. 

Fundacja LOTTO, prężnie funkcjonująca od 2009 roku, za cel obrała sobie wyrównywanie szans wśród Polaków. Każdego roku prowadzi wiele programów, za pomocą których realizuje określone w statucie postanowienia. W wachlarz działalności Fundacji wpisują się działania edukacyjne, związane z wspieraniem uczniów na każdym etapie edukacji, szerzeniem świadomości społecznej w temacie uzależnień na tle hazardowym oraz działania związane z ich profilaktyką. 

Fundator stypendium za cel obrał sobie nagrodzenie osób o wyjątkowych osiągnięciach w nauce, którzy dzięki ciężkiej pracy osiągają wielkie rzeczy. Nie dotyczy to jednakże studentów wszystkich kierunków – tym razem o stypendium ubiegać się mogą wyłącznie osoby studiujące kierunki o tzw. charakterze ścisłym, tj. studenci politechnik, studenci kierunków przyrodniczych oraz technicznych, a także techniczno-informatycznych, studenci matematyki, studenci kierunków powiązanych z ekonomią. Na stronie Fundacji podane zostały także bardziej konkretne wymogi: 

– o stypendium mogą ubiegać się osoby, które nie ukończyły 26 roku życia

– przyszli stypendyści muszą być na 3 lub 4 semestrze studiów I stopnia lub 1 semestrze studiów II lub III stopnia

Stypendium Fundacji LOTTO to nie dodatkowe kieszonkowe, które wygrany student może spożytkować na cokolwiek. Zarówno w regulaminie jak i w samym ogłoszeniu o programie stypendialnym wyraźnie określono cele, na które można przeznaczyć otrzymane kwoty. Ponieważ jest to stypendium naukowe, winno zostać przeznaczone właśnie do naukowych celów, tj. na pokrycie kosztów podręczników, kursów, kosztów związanych z udziałem w konferencjach. Mówiąc krótko: na wszystko co związane z nauką i rozwojem naukowym. Co istotne, organizatorzy programu mając na uwadze często trudną sytuację finansową studentów, dopuszczają, aby miesięcznie do 40% otrzymywanej kwoty była przeznaczona na cele inne niż naukowe. Nie wymaga to osobnego rozliczenia, jak w przypadku pozostałych 60% miesięcznych kwot.

źródła: ogłoszenie o programie, regulamin programu

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także