Felieton

Dodaj filantropię na listę postanowień noworocznych cz. I

icon
icon
6 minut
Udostępnij
Źródło: freepik.com

Zbliżający się Nowy Rok to doskonała szansa, aby zrobić coś nowego. Wiele osób każdego roku przygotowuje sobie długie listy postanowień noworocznych, na których w dużej mierze znajduje się zrzucenie kilku nadprogramowych kilogramów, rozpoczęcie uprawiania sportu czy zachowaniu umiaru w wydawaniu pieniędzy i zaczęcie oszczędzania. Każde z nich jest równie doskonałym pomysłem na udoskonalanie siebie i dążenie do ideału. Warto jednak spojrzeć nieco dalej, tak aby móc dostrzec bliźniego w potrzebie. Bowiem niezmiennie, przez calutki rok nawet w naszym najbliższym środowisku znajdziemy osoby, które znalazły się na niemal tragicznym zakręcie życia i brak im możliwości dalszego ruchu bez zaczerpnięcia pomocy od innych.

W Polsce funkcjonują bardzo liczne podmioty, które profesjonalnie zajmują się pomocom osobom potrzebującym. Podmioty te są na pierwszym froncie walki o ich dobrostan – znajdują takie osoby, pomagają zaspokoić ich podstawowe potrzeby, by następnie mogły wyjść na prostą. Czasem wystarczy wyciągnąć rękę, uwierzyć w drugą osobę i to wystarczy, aby była w stanie funkcjonować sama. 

Filantropów w Polsce na szczęście nie brakuje, lecz nawet fundacje specjalizujące się w pomocy innym, często same tej pomocy potrzebują. Dobrym pomysłem jest zatem dodanie do listy postanowień noworocznych, wsparcie wybranego podmiotu. Nie musi to być wsparcie finansowe (chociaż cegiełki z jakimikolwiek kwotami są z pewnością pożądane). Pomoc może obrać formę wolontariatu – pomocy w organizacji zbiórki czy pomocy w funkcjonowaniu codziennym podmiotu. Dla osób cierpiących na „niedoczas” może to być zwykłe udostępnienie i przekazanie dalej informacji o wydarzeniu organizowanym przez fundację.

Fundacje działają w bardzo licznych obszarach: pomoc dzieciom, prowadzenie hospicjów, pomoc osobom niepełnosprawnym, wsparcie instytucji rodziny, pomoc osobom chorym na choroby przewlekłe, ochrona życia, przeciwdziałanie przestępstwom różnego rodzaju (na tle przemocowym, seksualnym, przestępstwa internetowe i inne). 

Poniżej prezentujemy listę organizacji wartych uwagi, które zajmują się pomocą najmłodszych. Kto wie, może akurat któraś z nich stanie się odbiorcą Twojego wsparcia?

Towarzystwo Nasz Dom to stowarzyszenie wspierające dzieci, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Najczęściej są to dzieci, których sytuacja życiowa nie pozwala na respektowanie prawa do wychowania w rodzinie. TND koncentruje się na zapewnieniu dzieciom jak najlepszych warunków rozwoju, ochrony prawnej oraz wychowywanie ich na odpowiedzialnych dorosłych. Jedną z większych, rozpowszechnionych na terenie całego kraju akcji prowadzonych przez Towarzystwo jest akcja „Góra Grosza”, podczas której w szkołach i przedszkolach zbierane są „złote” monety. Kwoty z zbierania monet przeznaczane są na prowadzenie działalności statutowej Fundacji. Kolejnym programem stowarzyszenia jest Fundusz Korczaka, dzięki któremu na wsparcie materialne mogą liczyć dzieci przebywające w domach dziecka bądź rodzinach zastępczych. TND prowadzi świetlice, poradnię psychologiczno-pedagogiczną, dom wczasów dziecięcych, ośrodek adopcyjny oraz przedszkole. 

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce to Polski oddział międzynarodowej organizacji SOS Children’s Villages działającej w 137 krajach świata. Zajmuje się niesieniem pomocy dzieciom opuszczonym, osieroconym bądź takim, które zagrożone są odebraniem od rodziców. Pomoc Stowarzyszenia ma zasięg krajowy i ponad krajowy. W Polsce prowadzone są cztery „Wioski Dziecięce” zapewniające schronienie i kompleksową opiekę dzieciom opuszczonym, a równolegle trwa Program SOS Rodzinie, w ramach którego prowadzone są działania mające zapobiegać odbieraniu dzieci ich rodzinom. Poza Polską, w Zimbabwe i Kamerunie Stowarzyszenie zajmuje się między innymi budowaniem studni i sanitariatów, edukacją z zakresu higieny, w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych i płciowych, prowadzone są także programy dożywiania czy promujące prawa kobiet.  

Fundacja Mam Marzenie ma obecnie 16 oddziałów na terenie całej Polski. Jej misją i główną osią działalności jest spełnianie marzeń dzieci i młodzieży (do 18 r.ż.), które chorują na choroby onkologiczne bądź inne zagrażające ich życiu. Na chwilę obecną Fundacji udało się spełnić ponad 9000 dziecięcych marzeń. Do najważniejszych akcji Fundacji należą „Zamień kwiaty na marzenia” (zamiast otrzymywania kwiatów, panny młode zachęcają gości by koszt potencjalnych bukietów wpłacali na konto Fundacji), „Dzień pluszowego misia” (zbiórka nowych pluszaków), świętowanie Ogólnopolskiego Dnia Marzeń (promowanie profilaktyki zdrowotnej wśród dzieci i młodzieży), granie Koncertu Magia Marzeń i wiele innych. Na stronie Fundacji można zgłaszać kolejnych Marzycieli; zgłoszenia przekierowywane są do odpowiedniego, naj-bliższego Marzycielowi oddziału. 

Fundacja Małych Stópek zajmuje się edukacja, kompleksową ochroną oraz wsparciem duchowym z za-kresu ochrony życia nienarodzonego. Fundacja należy do Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, która zrzesza 86 organizacji o profilu pro-life. Małe Stópki prowadzą działania profilaktyczne poprzez edukację z zakresu ochrony życia nienarodzonego wprowadzaną już w szkołach, w postaci prelekcji dla uczniów i warsztatów dla nauczycieli. Ponadto organizują wydarzenia kulturalno-naukowe w postaci wystaw pro–life, a także organizują największy w tym regionie Marsz dla Życia w Szczecinie. Prowadzona jest także pomoc dla matek i dzieci przed i po narodzeniu, dostarczane są artykuły dziecięce i wspierane są Domy Samotnej Matki. Fundacja prowadzi także Duchową Formację zachęcając do Duchowej Adopcji dzieci zagrożonych aborcją, do wysyłania swoich intencji na stronie Modlitewne Okno Życia oraz do uczęszczania na Msze święte „dla życia”, odbywające się 25 dnia każdego miesiąca. 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów” działa w ramach kilku śląskich oddziałów dążąc do faktycznych zmian społecznych. Misją Stowarzyszenia jest zapewnianie dobrego startu wkraczając w dorosłość i wychowywanie ich na odpowiedzialnych i wrażliwych na innego człowieka obywateli. Pracownicy Stowarzyszenia odbywają patrole na ulicach śląskich miast upewniając się czy aby na pewno nie znajduje się tam jakieś dziecko potrzebujące pomocy. Każdy z podopiecznych Domu Aniołów może liczyć na profesjonalne, zindywidualizowane podejście do jego problemów i kompleksowe ich rozwiązywanie. Wśród programów realizowanych przez organizację znajdziemy: „Anielskie Lato”, „Anielską Akademię Rozwoju Talentów”, „Anielską Akademię Rozwoju Wolontariatu” oraz „Poznaj Świat”. Ponadto Stowarzyszenie podejmuje się przeróżnych akcji społecznych finansowanych z dostępnych na rynku konkursów grantowych.Powyższy tekst opublikowany został we współpracy z Ośrodkiem Analiz Cegielskiego

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także