Felieton

Dla dobra społeczeństwa – organizacje społeczne cz. III #poznajNGO

icon
icon
2 minut
Udostępnij
Źródło: freepik.com

Organizacje społeczne stanowią bardzo dużą część całego polskiego sektora pozarządowego. Pełnią istotną funkcję aktywizacji lokalnej ludności, promowania inicjatyw kierowanych do mniejszego grona odbiorców, promowania aktywności obywatelskiej, a co najważniejsze budują poczucie wspólnoty. Inne z nich z kolei skupiają się na konkretnej grupie osób, tworząc swego rodzaju „kluby”. Dzięki temu zrzeszają osoby podzielające te same zainteresowania bądź wykonujące ten sam zawód. Ułatwia to nawiązywanie nowych kontaktów i znajomości, a także umacnia w tym, co dana grupa robi najlepiej. 

Spółdzielnie Socjalne to specyficzna forma prawna kwalifikująca podmiot jako część trzeciego sektora. Spółdzielnie Socjalne to przedsiębiorstwa społeczne, które cały swój dochód przeznacza na rehabilitację społeczną, zawodową, a także zdrowotną członków spółdzielni i innych osób wykluczonych. Spółdzielnia powstała dzięki projektowi z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mającego na celu wsparcie sektora ekonomii społecznej. Spółdzielnia Socjalna Piast zajmuje się rynkiem pracy, a w szczególności rynkiem pracy osób wykluczonych. Podmiotem ekonomii społecznej prowadzonym przy spółdzielni jest lokal gastronomiczny Ormiańska umiejscowiony w centrum Gliwic. W lokalu poza działalnością restauratorską prowadzone są cykliczne spotkania z młodzieżą, grupami osób wykluczonych oraz realizowane szkolenia dla organizacji pozarządowych z zakresu włączania osób niepełnosprawnych w realizowane działania. Głównym projektem spółdzielni jest: Śląska Młodzież Solidarna w Działaniu. 

Stowarzyszenie Iustitia jest największym polskim stowarzyszeniem zrzeszającym polskich sędziów. Misją stowarzyszenia jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski będącej częścią Unii Europejskiej. Do stowarzyszenia należy około 1/3 ogólnej liczby sędziów orzekających na te-renie Rzeczypospolitej. W ramach swojej działalności stowarzyszenie prowadzi kalendarium wydarzeń istotnych dla sędziów, publikuje raporty, opinie, informacje, oświadczenia. Organizuje wiece, happeningi, konferencje oraz szkolenia. 

Instytut Metropolitalny jest fundacją o statusie organizacji pożytku publicznego, która została powołana w celu stworzenia przestrzeni do wysoko wyspecjalizowanego doradztwa eksperckiego dla organów władzy publicznej. W ten sposób działa on w charakterze think-tanku integrującego różne dyscypliny naukowe (prawo, administracja, architektura, urbanistyka, socjologia), różnych profesjonalistów, a także ekspertyzy, raporty, analizy

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także