Luźne tematy

Fundacja PGE obchodzi 10-lecie działalności

icon
icon
2 minut
Udostępnij
Źródło: gkpge.pl

Fundacja Polskiej Grupy Energetycznej PGE funkcjonuje już od dekady. W tym czasie zrealizowano liczne projekty o charakterze społecznym, patriotycznym, edukacyjnym oraz kulturalnym. Fundacja prowadzi również działalność filantropijną – przez 10 lat działalności przekazano ponad 1600 grantów różnym organizacjom i instytucjom.

Źródło: gkpge.pl/fundacja

Fundacja przyznaje granty dla organizacji non-profit posiadających osobowość prawną, które w swoim statucie posiadają zapis o pomocy i wsparciu doraźnym osobom fizycznym. Słowem skrótu wsparciem mogą być objęte wszelkie podmioty działające na rzecz dobra publicznego. 

Działania finansowane na podstawie przyznanych środków, powinny być zgodne ze statutem Fundacji, tj. powinny oscylować między obszarem edukacyjnym, związanym ze zdrowiem, pomocą społeczną działalnością ekologiczną, sportem. Wsparcie ma charakter ciągły, tj. wnioski o dofinansowanie można składać przez cały rok. Na ich rozpatrzenie trzeba czekać około 4 tygodni, lecz Fundacja zastrzega sobie, iż skontaktuje się tylko z wnioskodawcami, których prośby zostały rozpatrzone pomyślnie (ze względu na duże zainteresowanie programem).

W ubiegłych latach Fundacja prowadziła również program Energetyczny Tornister kierowany w całości do dzieci. Akcja trwa od wielu lat i w podczas jej trwania skompletowano ponad 10 tysięcy wyprawek szkolnych; w samym 2019 rozdano ponad 700 sztuk. Fundacja PGE we współpracy ze spółkami Grupy Kapitałowej PGE i ośrodkami pomocy społecznej jest w stanie przekazywać plecaki dzieciom najbardziej potrzebującym. Dzięki inicjatywie Fundacji wiele dzieci jest w stanie wkroczyć w nowy rok szkolny wyposażeni we wszystko co niezbędne na drodze do zdobywania wiedzy.

W ramach spółki PGE czynnie rozwija się sieć wolontariatu pracowniczego. Wspierane są wszelkie prospołeczne inicjatywy pracowników, którzy mimo pracy w zawodzie znajdują czas na bezinteresowną pracę na rzecz innych. Spółka wspiera filantropijne działania swoich pracowników poprzez organizację konkursu grantowego. Pracownicy mają tworzyć projekty na rzecz poprawy danego obszaru życia lokalnej społeczności. Projekty mają powstawać w zespołach liczących minimum trzech pracowników i muszą być realizowane w lokalizacjach należących do spółek Grupy Kapitałowej PGE. Konkurs służy nie tylko rozwojowi wolontariatu i zachęceniu do podejmowania altruistycznych działań, lecz także aktywizacji i integracji pracowników GK PGE. Dotychczas w programie wzięło udział ponad 800 wolontariuszy, a zrealizowano ponad 260 projektów.

Źródło: strona GK PGE

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Już są wyniki NOWEFIO!

Aktualności

Wolontariat – zaangażuj się w coś dobrego!