Felieton

Dla dobra społeczeństwa – organizacje społeczne cz. II #poznajNGO

icon
icon
2 minut
Udostępnij
Źródło: freepik.com

W Polsce funkcjonuje około 150 tysięcy organizacji pozarządowych określanych również mianem społecznych. Ich zadaniem, a także i misją jest dopełnianie działań rządowych, bądź nakierowywanie ich tak, jak to najbardziej realnie korzystne dla społeczeństwa. Organizacje społeczne, mimo że tak liczne często pozostają niezauważane. Może to wynikać z ich powszechności. Nie każdy bowiem zdaje sobie sprawę, że te wszystkie ciekawe inicjatywy (a przynajmniej ich większość), które dzieją się na terenie miasta, to dzieło właśnie organizacji społecznych. Koncerty, organizacja przeróżnych świąt, wernisaży, wystaw, happeningów, protestów, marszy, wykładów, warsztatów… to wszystko w znakomitej większości przypadków jest dziełem podmiotów trzeciego sektora. Warto zatem zaznajomić się chociaż z kilkoma przykładami tego rodzaju organizacji, tak by na przyszłość móc je należycie docenić. 

Działalność Fundacji Świętego Mikołaja oscyluje wokół wspierania dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem lub rodzin ubogich. W związku z tym Fundacja prowadziła szereg kampanii społecznych, przeprowadza cykliczne analizy problemów społecznych oraz serie badań mierzących skuteczność kampanii. Głównym projektem jest stypendium świętego Mikołaja, dzięki któremu zdolni, zaangażowani społecznie uczniowskie z niezamożnych rodzin otrzymują szansę na rozwój swoich zainteresowań oraz pasji. Ponadto wydają Teologie Polityczną o organizują szkoły letnie dla młodzieży studenckiej.

Instytut Rzeczypospolitej im. Pawła Włodkowica to fundacja powołana w celu prowadzenia analiz z zakresu nauk prawnych, społecznych, humanistycznych oraz ekonomicznych, działania na rzecz rozwoju dobra wspólnego, rozwijania i umacniania zachować patriotycznych, obywatelskich, a także na rzecz badania i propagowania cnót i wartości republikańskich. W związku z tym fundacja organizuje szkoły liderskie, a także zbiórki i akcje pomocy potrzebującym.

Cieszyńskie Towarzystwo Fotograficzne powstało w celu popularyzowania sztuki fotografii we wszystkich jej odmianach, upowszechnianie wiedz o fotografii, rozwijanie umiejętności, wiedzy i sztuki fotograficznej, a także inspirowanie członków organizacji oraz innych zainteresowanych do twórczych działań w zakresie fotografii. W tym celu stowarzyszenie organizuje zebrania, dyskusje, konkursy, wystawy, pokazy, kursy szkoleniowe, warsztaty, plenery, odczyty, spotkania autorskie i inne imprezy o charakterze artystycznych, kulturalnym oraz edukacyjnym.

źródła:

https://publicystyka.ngo.pl/organizacje-spoleczne-to-dziala

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także