Felieton

Stowarzyszenie Pro Memoria wydało książkę upamiętniającą lokalną szkołę.

icon
icon
1 minut
Udostępnij

Bitwa pod Pszczyną miała miejsce w 1939 roku. Lokalna społeczność równe dziesięć lat temu postanowiła zrzeszyć się, aby pielęgnować pamięć o tym wydarzeniu. Dzisiaj – „Stowarzyszenie Pro Memoria. Stowarzyszenie pamięci bitwy pod Pszczyną” wydało książkę „Kronika szkoły w Ćwiklicach. 1887 – 1922”. Jej promocja była połączona z obchodami dziesięciolecia działalności Stowarzyszenia i setną rocznicą Plebiscytu Śląskiego.

źródło: pless.pl

Uroczystość odbyła się w Muzeum Militarnych Dziejów Śląska w Pszczynie. Tam też spoczęła kronika. Będzie dostępna dla zwiedzających. Ma to wymiar nie tylko w zakresie pielęgnacji pamięci o Powstańcach Śląskich, żołnierzach i lokalnej społeczności szkolnej. Świadomość działalności przodków na ziemiach śląskich sprzyja budowaniu tożsamości małej ojczyzny.

Pro Memoria to ludzie wielu talentów i pomysłów. Ich działalność oscyluje wokół edukacji społeczności na temat szeroko pojętej historii, inicjatyw wystawniczych, a nawet funkcjonowania muzeum. Grupa nie jest duża, bo Stowarzyszenie liczy około trzydziestu członków, jednak nie przeszkadza to w prężnym rozwijaniu pasji i pragnień. A to wszystko pro memoria – ku pamięci.

Źródła:

https://www.pless.pl/wiadomosci/71192-zdjecia-10-lat-stowarzyszenia-pro-memoria-nowa-ksiazka-i-wystawa-cwiklice-pszczyna

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Działalność analityczna III sektora coraz bardziej na topie

Aktualności

Działalność studencka dla Rzeczypospolitej Polskiej

Aktualności

Sprawozdzwczość w trzecim sektorze