Bez kategorii

Czyńcie sobie ziemię kochaną – Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu

icon
icon
2 minut
Udostępnij
Źródło: elements.envato.com

REFA, czyli Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu to organizacja pozarządowa skupiająca katolików, którzy troszczą się o dobro planety. Powstała w latach 80. ubiegłego wieku z inicjatywy krakowskich franciszkanów, po tym jak papież Jan Paweł II ogłosił św. Franciszka patronem ekologów. Powodem założenia organizacji o tematyce ekologicznej była potrzeba włączenia wartości chrześcijańskich do walki o lepsze jutro oraz szersze spojrzenie na pogarszający się stan środowiska. Była to również odpowiedź na wezwanie papieskie.

Czym zajmuje się REFA?

Działalność REFA oprócz głoszenia nauk św. Franciszka zajmuje się edukacją ekologiczną z naciskiem na ekologię chrześcijańską. Podejmowane inicjatywy to m.in. Franciszkańskie Warsztaty Ekologiczne, projekt Mapy Chrześcijańskich Inicjatyw Ekologicznych w Polsce, Ogrody Brata Franciszka czy projekt Młodzi Tej Ziemi realizowany przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Franciszkanie, dzięki szerokiemu spojrzeniu z punktu ekologii integralnej na problemy związane z rozprzestrzeniającym się zanieczyszczeniem i degradacją, doskonale radzą sobie z kształceniem społeczności. Podkreślają wagę troski o dobro wspólne, solidarność oraz nawołują do brania na barki odpowiedzialności w kontekście relacji człowiek – reszta stworzenia Bożego.

Czyńcie sobie ziemię…

REFA prowadzi akcje edukacyjne pod hasłem „Czyńcie sobie ziemię kochaną” niejako w ramach kontrargumentu dotyczącego biblijnego wezwania i kierowanych ku niemu zarzutów. Franciszkanie bowiem namawiają do świadomej, etycznej miłości i zwracają uwagę na potrzebę zachowania czystego i zdrowego środowiska. Projekt ma na celu stworzenie programu integralnej edukacji ekologicznej i zaangażowanie w niego dotychczas pozostające w cieniu grupy religijne. Ma to wzbudzić ich ciekawość poznawczą w tematyce związanej z ekologią oraz zaangażować w działania związane z ekorozwojem. 

REFA w internecie

Franciszkanie zaangażowani w funkcjonowanie stowarzyszenia stworzyli stronę internetową – Święto Stworzenia. Portal chrześcijańskich ekologów – będącą przestrzenią, w której podejmowana jest tematyka powiązana nie tylko z ekologią integralną i nauczaniem Kościoła katolickiego, lecz również z bieżącymi problemami społecznymi. Znajdziemy tam artykuły dotyczące zagadnień etycznych w kontekście stosowania GMO, rolnictwa ekologicznego oraz aktualne zagadnienia ze świadka pro-life i nie tylko. 

Źródło: REFA – dzikiezycie.plportal Święto Stworzenia

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Program stypendialny Młoda Polska