Felieton

10-lecie CIS w Odolanowie

icon
icon
2 minut
Udostępnij

Centrum Integracji Społecznej zostało utworzone przez Stowarzyszenie Trzeźwości w Odolanowie. Realizuje wiele programów – w tym – edukacyjne. Mają one na celu rozwój ich uczestników, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, stwarzanie im możliwości uzyskania lepszej pracy, doskonalenie umiejętności i nauka nowych. Dzięki temu ci, którzy są narażeni na marginalizację społeczną, mają szansę na wyjście z trudnej sytuacji. Daje im to nadzieję na lepsze jutro. Niedawno CIS obchodziło 10-lecie swojego istnienia.

źródło: odolanow.pl

Strona ośrodka opisuje, jak można przystąpić do centrum: „Przystąpienie do CIS następuje na wniosek zainteresowanego, po uzyskaniu opinii Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Odolanowie oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowie Wielkopolskim. W trakcie pobytu w CIS, który trwa do jednego roku, beneficjent otrzymuje świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych oraz pełne ubezpieczenie w ZUS. Czas pobytu w CIS liczony jest do wysługi lat”. Szczególnie mogą być to osoby:

  • bezrobotne – bez prawa do zasiłku,
  • w trudnej sytuacji materialnej,
  • korzystające z pomocy społecznej,
  • niepełnosprawne – w stopniu lekkim i umiarkowanym,
  • bezdomne,
  • zwolnione z zakładu karnego,
  • uzależnione od alkoholu, po leczeniu odwykowym,
  • uzależnione od narkotyków, po leczeniu odwykowym,
  • chore psychicznie,
  • uchodźcy.

Centrum obchodziło niedawno dziesięciolecie swojego istnienia. Już od Dekady osoby ze szczególnie trudną sytuacją życiową mogą liczyć na pomoc ludzi dobrej woli. CIS sukcesywnie dba o to, aby ludzie bezrobotni mieli szansę na powrót na rynek pracy. Jest to działanie przynoszące długofalowe korzyści. Pomoc nie polega bowiem na jednorazowym świadczeniu, czy aktywności. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i pomoc w powrocie na rynek pracy daje dalekosiężną perspektywę. Uzyskując pracę, człowiek staje się samodzielny finansowo i sam zarabia na swoją przyszłość. Dzięki temu polepsza swój stan nie tylko materialny ale i psychiczny.

źródło: facebook

Źródła:

https://www.odolanow.pl/98,centrum-integracji-spolecznej

fot.: odolanow.pl

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także