Felieton

10-lecie CIS w Odolanowie

icon
icon
2 minut
Udostępnij

Centrum Integracji Społecznej zostało utworzone przez Stowarzyszenie Trzeźwości w Odolanowie. Realizuje wiele programów – w tym – edukacyjne. Mają one na celu rozwój ich uczestników, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, stwarzanie im możliwości uzyskania lepszej pracy, doskonalenie umiejętności i nauka nowych. Dzięki temu ci, którzy są narażeni na marginalizację społeczną, mają szansę na wyjście z trudnej sytuacji. Daje im to nadzieję na lepsze jutro. Niedawno CIS obchodziło 10-lecie swojego istnienia.

źródło: odolanow.pl

Strona ośrodka opisuje, jak można przystąpić do centrum: „Przystąpienie do CIS następuje na wniosek zainteresowanego, po uzyskaniu opinii Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Odolanowie oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowie Wielkopolskim. W trakcie pobytu w CIS, który trwa do jednego roku, beneficjent otrzymuje świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych oraz pełne ubezpieczenie w ZUS. Czas pobytu w CIS liczony jest do wysługi lat”. Szczególnie mogą być to osoby:

  • bezrobotne – bez prawa do zasiłku,
  • w trudnej sytuacji materialnej,
  • korzystające z pomocy społecznej,
  • niepełnosprawne – w stopniu lekkim i umiarkowanym,
  • bezdomne,
  • zwolnione z zakładu karnego,
  • uzależnione od alkoholu, po leczeniu odwykowym,
  • uzależnione od narkotyków, po leczeniu odwykowym,
  • chore psychicznie,
  • uchodźcy.

Centrum obchodziło niedawno dziesięciolecie swojego istnienia. Już od Dekady osoby ze szczególnie trudną sytuacją życiową mogą liczyć na pomoc ludzi dobrej woli. CIS sukcesywnie dba o to, aby ludzie bezrobotni mieli szansę na powrót na rynek pracy. Jest to działanie przynoszące długofalowe korzyści. Pomoc nie polega bowiem na jednorazowym świadczeniu, czy aktywności. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i pomoc w powrocie na rynek pracy daje dalekosiężną perspektywę. Uzyskując pracę, człowiek staje się samodzielny finansowo i sam zarabia na swoją przyszłość. Dzięki temu polepsza swój stan nie tylko materialny ale i psychiczny.

źródło: facebook

Źródła:

https://www.odolanow.pl/98,centrum-integracji-spolecznej

fot.: odolanow.pl

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Jesteś maturzystą? Wielu obawia się swojego wyniku

Aktualności

Dr med. Wolfgang Wodarg wygłosi trzy prelekcje w naszym kraju

Aktualności

Zabawa to poważna sprawa – konkurs grantowy IKEA

Subscribe to our newsletter