Felieton

Czy spółka może założyć fundację?

icon
icon
3 minut
Udostępnij
Źródło: freepik.com

W ostatnich latach powszechną praktyką jest zakładanie fundacji przez duże firmy i spółki funkcjonujące na terenie Polski. Poza oczywistymi korzyściami dla społeczeństwa obywatelskiego, dużo korzyści z takiej praktyki czerpią same podmioty zakładające fundacje.

Spółki muszą odprowadzać podatki od zysków, jednakże zamiast płacić duże sumy pod postacią podatków, mogą je także przekazywać na cele społeczne. Dlatego też bardzo często spółki zakładają własne fundacje, bo dzięki temu spore sumy, które zasiliłyby pulę podatków, trafiają na cele charytatywne. Powszechną praktyką wśród fundacji powstałych przy spółkach są programy regrantingowe. 

Wydawać by się mogło, że proste zapłacenie podatku byłoby czymś nie wymagającym zachodu. Po co zakładać fundację i dodawać sobie pracy (szczególnie w dokumentacji) skoro można zapłacić podatek i mieć „czystą głowę”? Bowiem z zakładaniem fundacji wiążą się mniej bezpośrednie korzyści w postaci reklamy spółki. Zakładając podmiot o charakterze charytatywnym, ocieplają tym samym swój wizerunek. Zyskują również wpływy w sektorze pozarządowym, mogą tworzyć nowe stanowiska pracy w zakładanej fundacji, a przede wszystkim mogą przyczynić się do czynienia dobra. Bardzo wiele podmiotów trzeciego sektora korzysta z takich grantów, co umożliwia im dalszą działalność.

Fundacja Polsat działa od 1996 roku i powstała z inicjatywy Telewizji Polsat w celu niesienia pomocy dzieciom i ich rodzicom będącym w potrzebie. Polsat jako pierwsza stacja komercyjna zaangażowała się w działalność non-profit w ramach prowadzenia fundacji. Swoją misję Fundacja spełnia poprzez niesie-nie pomocy indywidualnej, w przypadku, gdy rodziny nie stać na kosztowne leczenie choroby dziecka. Robione są remonty i modernizacje placówek medycznych zajmujących się leczeniem i terapią dzieci, tak by dać podnieść standard prowadzonych działań. W przeciągu ostatnich lat Fundacja może pochwalić się remontem Oddziału Położniczo-Neonatologicznego w szpitalu w Lubartowie czy remontem i modernizacją Pomorskiego Ośrodka Terapii Laserowej im. Fundacji Polsat208.

Fundacja ING Dzieciom została powołana blisko 30 lat temu przez ING Bank Śląski. Ich celem jest wspieranie organizacji pozarządowych, miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej, szkół i przedszkoli, świetlić środowiskowych, szpitali z oddziałami pediatrycznymi. Fundacja wśród swoich najważniejszych programów wymienia „Turnusy Uśmiechu” (wczasy edukacyjno-terapeutyczne w Wiśle), programy wolontariatu pracowniczego czy inicjatywy na rzecz wspierania kultury fizycznej i sportu (w programie „Pomarańczowa Siła”). Do Zarządu Fundacji należą Agata Tomaszewska (Prezes), Grażyna Zielińska (Członek Zarządu) oraz Krzysztof Stecz (Członek Zarządu).

Fundacja PGE w swojej działalności skupia się na pielęgnowaniu pamięci historycznej, edukacji i wsparcia polskich seniorów, dążąc jednocześnie do poprawienia wizerunku spółki i postrzegania jej jako odpowiedzialnego partnera. Fundacja powołana została w 2011 roku i od tej pory czynnie działa na rzecz wsparcia rozwoju życia społecznego w Polsce. Misja Fundacji realizowana jest poprzez udzielanie dofinansowań oraz prowadzenie autorskich projektów związanych z edukacją, ochroną przyrody i zdrowia, nauką, kulturą, historią, dziedzictwem narodowym. Fundacja zachęca osoby zatrudnione w spółce do czynnego udzielania się w ramach wolontariatu pracowniczego. Prezesem Zarządu Fundacji jest Zbigniew Kajda-nowski, Wiceprezes – Anna Kęzik, a Członkiem Zarządu – Małgorzata Pietkun.

źródło: 

https://kancelaria-skarbiec.pl/publikacje/jakie-korzyści-podatkowe-daje-fundacja.html

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także