Wydarzenia

45 lat tradycji harcerskiej może zostać przerwane. Nadleśnictwo zamyka Bazę Harcerską Hufca ZHP Wrocław.

icon
icon
2 minut
Udostępnij

Harcerska Baza Obozowa „Krzeczków” Hufca ZHP Wrocław od 45 lat stanowi miejsce wykorzystywane przez harcerzy do przeprowadzania obozów letnich. Decyzją Nadleśniczego Nadleśnictwa Świebodzin, Pana Marcina Urbaniaka, umowa najmu i użyczenia została wypowiedziana, a Baza ma zostać wyniesiona z terenu do końca września 2022 r.

fot. Hufiec ZHP Wrocław

Powodem wypowiedzenia umowy, jak podaje Nadleśnictwo, są obawy o bezpieczeństwo osób przebywających na tym terenie w ramach organizowanego wypoczynku. Przyczyną niebezpieczeństwa mają być złomy i wywroty drzewostanów, które poprzednio miały miejsce w lutym 2022 r., a których ryzyko wystąpienia jest wysokie ze względu na warunki atmosferyczne oraz wiek drzewostanów sięgających 113, 128 lat. Dokonana 11 marca 2022 r. lustracja terenu ma potwierdzać przyjętą przez Nadleśnictwo argumentację.

Jak informuje Komendant Hufca ZHP Wrocław – Kamil Domański, decyzja Nadleśniczego nie tylko przerywa 45 lat tradycji harcerskiej Związku Harcerstwa Polskiego, ale również zmusza Hufiec ZHP Wrocław do niebagatelnych kosztów. Harcerze muszą bowiem doprowadzić użyczany i najmowany obszar do stanu sprzed umowy. Włącznie z usunięciem z terenu infrastruktury nietrwałej oraz całej mieszczącej się na tym terenie infrastruktury technicznej (hydroforni, kanalizacji, trafostacji i wkopanej linii energetycznej, wyburzenia budynku sanitarnego, zaplecza kuchennego wraz ze stołówką). Ponadto w obecnym roku planowana była modernizacja budynku sanitarnego oraz miejsca zbiorowego żywienia, tj. zaplecza kuchennego i stołówki. Ze względu na decyzję modernizacja została wstrzymana, a kwota zebrana na ten cel będzie musiała zostać przeznaczona na wydatki związane z opuszczeniem Bazy. Nie wspominając już o możliwych szkodach spowodowanych usuwaniem wyżej wspomnianej infrastruktury, takich jak uszkodzenie drzew i systemu korzeniowego. Wskazuje to na nielogiczność decyzji Nadleśniczego, według której właśnie takie uszkodzenia drzewostanu są powodem wypowiedzenia umowy.

fot. Hufiec ZHP Wrocław

Pomimo podjętej przez Komendanta próby konsensusu, polegającej na przeniesieniu miejsc obozowych w inne obszary użyczanego terenu, co powinno rozwiązywać problem niebezpieczeństwa oraz umożliwić przeprowadzenie prac wyeliminowania niebezpiecznych drzew (suchych i zwalonych), Nadleśnictwo pozostaje przy swojej decyzji.

Mając na uwadze płynącą z działalności wychowawczej i patriotycznej harcerzy wartość istnienia Harcerskiej Bazy Obozowej oraz prowadzonych w nich Akcji Letnich wypowiedzenie umowy, mimo iż zgodne z prawem, wydaje się być decyzją szkodliwą społecznie i niezrozumiałą, a porozumienie w tej sprawie jedynym sposobem na uratowanie 45 lat tradycji i płynącej z niej dobrych efektów działalności harcerskich.

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Wolontariat w czasach zarazy

Aktualności

NID ogłasza konkurs na materiały dydaktyczne

Aktualności

Jak NGO pomagają Ukrainie? [wydarzenie online]