Felieton

Polski Ład – ulga podatkowa, ale nie dla NGO

icon
icon
2 minut
Udostępnij

Polski Ład wprowadza ulgę podatkową dla firm wspierających kulturę oraz sport. Przedsiębiorcy zyskają od 2022 roku możliwość dodatkowego odliczenia kosztów poniesionych na działalność sportową i kulturalną. W ustawie znajdujemy zapis dot. możliwości odliczenia łącznie 150% kosztów uzyskania przychodów przez firmy, jeśli te przeznaczą je na działalność kulturową prowadzoną przez instytucje kultury. Co ważne – nie dotyczy to przeznaczenia środków na NGO prowadzące działalność kulturową.

Polski Ład – ulga podatkowa

Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie ulg dla podmiotów, które wspierają działalność sportową, kulturalną, szkolnictwo wyższe oraz naukę. Jest to nowa propozycja, która ma być zachętą do zaangażowania.

Przedsiębiorcy będą mogli dodatkowego odliczyć od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym (PIT i CIT) 50% kosztów poniesionych na działalność sportową i kulturalną. Podatnik, oprócz zaliczenia poniesionych kosztów w 100% do kosztów uzyskania przychodu, uzyska prawo do dodatkowej preferencji w podatku dochodowym przez odliczenie od podstawy opodatkowania 50% poniesionych kosztów. Łącznie zatem w podatku dochodowym przedsiębiorca rozliczy 150% poniesionego kosztu.

W czym problem?

Nowa ustawa objęła szeroko podmioty, które mają możliwość korzystnego dofinansowania działalności sportowej. Działalność kulturalna została ograniczona do aktywności prowadzonej przez poszczególne organy reprezentujące władzę publiczną. Wydaje się to o tyle szkodliwe, że istnieje wiele organizacji społecznych zajmujących się szeroko rozumianą działalnością w obrębie kultury. Podmioty te często działają lokalnie, są finansowane oddolnie, swoją pracę opierają na wolontariacie.

Ograniczenie działalności kulturalnej do prowadzonej przez instytucje kultury lub uczelnie artystyczne i publiczne szkoły artystyczne, a tym samym całkowite pominięcie organizacji pozarządowych nie tylko nie zachęci do finansowania ich działalności, ale może wręcz zniechęcać do tego niektóre podmioty.

Więcej w Ekspertyzie przygotowanej przez Konfederację Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej.

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Kongres 108 błogosławionych męczenników II wojny światowej

Aktualności

Po pierwsze – nie szkodzić i po pierwsze – rodzina