Komunikaty

Zgłoś poprawki do projektu dotyczącego organizacji pozarządowych do 8 sierpnia!

icon
icon
2 minut
Udostępnij

Projekt rocznego Programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022 to jeden z najważniejszych dokumentów, regulujących zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym.

Dokument ma doniosłe znaczenie praktyczne, ponieważ w zależności od jego treści – forma, zakres i obszar współpracy mogą być uregulowane w różnoraki sposób. Uchwalanie owego programu wynika z obowiązku ustawowego i jest realizowany na terenie każdego województwa – nie tylko mazowieckiego.

Strona Współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi poinformowała o możliwości zgłoszenia uwag i poprawek do projektu od 26 lipca do 8 sierpnia. Dzięki temu, organizacje pozarządowe mogą mieć realny wpływ na kreowanie własnych stosunków z samorządem.

Inicjatywa ma na celu stworzenie sprawnej sieci współpracy, która umożliwi realizowanie celów publicznych i budowanie rzeczywistości w bardziej kompleksowy i owocny sposób.

Własne opinie, refleksje i poprawki możecie zgłaszać jeszcze przez 4 dni – do 8 sierpnia 2021 r. Istnieją dwie drogi, aby to uczynić:

Program na 2021 jest dostępny na stronie:

https://www.dialog.mazovia.pl/wspolpraca/program-wspolpracy

Wszystkie programy współpracy można znaleźć na stronie BIP, ze względu na obowiązek ich publikacji spoczywający na samorządach. Dzięki temu, każdy zainteresowany ma możliwość wglądu w treść dokumentu. Zgłoszenie własnych propozycji i uwag jest ważne ze względu na to, że program ma czynić zadość oczekiwaniom obu stron. Nie jest to bezwzględny wymóg, aby każdy obszar był wynikiem obopólnego kompromisu, jednak kształt współpracy stwarzają konkretni ludzie, w interesie których jest jak najsprawniejsza komunikacja i budowanie lepszego jutra.

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także