Bez kategorii

Konsultacje w sprawie rewizji Krajowego Planu Odbudowy

icon
icon
2 minut
Udostępnij

W poniedziałek w Ministerstwie Funduszy i Poltiyki Regionalnej odbyły się konsultacje w formie konferencji, które dotyczyły rewizji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Na konferencji był obecny przedstawiciel KIPR.

Czym jest Krajowy Plan Odbudowy?

Plan odbudowy ma na celu przywrócenie gospodarki na ścieżkę wzrostu po kryzysie wywołanym COVID-19 poprzez inwestycje w takie obszary jak transport, energetyka, cyfryzacja, edukacja czy ochrona zdrowia. W ramach tego planu przewidziano szereg inwestycji m.in. w rozwój infrastruktury kolejowej, modernizację sieci elektroenergetycznej czy wsparcie dla przedsiębiorców.

Plan transformacji skupia się na długoterminowych wyzwaniach, takich jak walka ze zmianami klimatu i transformacja energetyczna. W ramach tego planu przewidziano inwestycje m.in. w energetykę odnawialną, modernizację budynków i rozwój transportu publicznego.

Na czym polegają zmiany i czym są spowodowane?

W ramach rewizji Krajowego Planu Odbudowy zostanie zmienionych 13 reform i 39 inwestycji. Należy także zaprogramować część pożyczkową KPO. Rewizja KPO jest spowodowana zmianami w prawie unijnym – Rozporządzeniu ustanawiającym program. Rząd zamierza zrezygnować między innymi z dofinansowań na doposażenie pracowników i firm w związku z wykonywaną pracą zdalną. Inne zmiany mają związek z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym. Warunkiem otrzymania KPO było przyjęcie przez wszystkie gminy planu zagospodarowania przestrzennego, jednakże zredukowano to wymaganie do połowy. Przesunięto także nakaz zakupu autobusów niskoemisyjnych i zeroemisyjnych na koniec 2025 roku w miastach z liczbą mieszkańców przekraczającą 100 tysięcy.

Konsultacje rewizji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Konsultacje w formie konferencji odbyły się 24 kwietnia 2023 r. w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Wydarzenie zainaugurowano prezentacją wprowadzającą, w której podkreślono m.in., że proces rewizji KPO należy przeprowadzić w zaledwie pół roku oraz że tylko 9 krajów nie wysłało wniosków do Komisji Europejskiej o środki (wśród nich Finlandia, Szwecja, Holandia i Węgry). Po prezentacji odbyły się cztery panele dyskusyjne. Każdy z nich poświęcony był innym kwestiom, kolejno energetyki i środowiska, cyfryzacji, kwestiom społecznym i pozostałym zmianom w programie.

Najbardziej intensywne dyskusje miały miejsce w panelu dotyczącym cyfryzacji, podczas którego Grzegorz Kubalski ze Związku Powiatów Polskich zwracał uwagę, że planowane przeszkolenia i zatrudnienie 16 tysięcy osób do pełnienia funkcji koordynatorów cyfrowych szkołach wyniesie około 1 miliarda złotych rocznie, co będzie bardzo dużym obciążeniem finansowym dla szkół.

Konsultacje społeczne Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności trwają do 9 maja.

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także