Grant

Wykorzystanie nowoczesnych technologii dla celów społecznych, czyli Fundusz Sektor 3.0

icon
icon
4 minut
Udostępnij
Źródło: fot. elements.envato.com

Do 17 listopada 2020 roku trwa rekrutacja do Funduszu Sektor 3.0. Inicjatywa ma na celu stworzenie nowych rozwiązań wspierających ideę #TechForGood. W ramach programu odbędzie się seria wirtualnych warsztatów prowadzonych przez specjalistów. Uczestnicy projektu zdobędą cenną wiedzę na temat tworzenia projektów związanych z technologią, odpowiadających potrzebom i problemom społecznym. Podczas finału, 3 marca 2021 roku, organizator przedsięwzięcia wybierze pomysły, które uzyskają dofinansowanie. Pełna pula funduszy liczy 100 tys. zł.

Tech For Good

Idea #TechForGood, która przyświeca Funduszowi Sektor 3.0 dostrzega pozytywny potencjał technologii oraz tego jak może się przyczynić do rozwiązywania problemów dotykających społeczeństwa, środowisko czy ekonomię. Kluczowe jest słówko good – osobom tworzącym ruch zależy na tworzeniu rozwiązań etycznych, bez manipulacji i użycia dark patterns. Rozwiązania technologiczne mają być użyteczne i służyć dobrej sprawie.

Co oferuje organizator?

Dostrzeżenie i pomysł na rozwiązanie problemu społecznego nie jest wystarczające. Do tego potrzebna jest konkretna wiedza dotycząca wdrażania tych pomysłów w życie. W pierwszym etapie organizator oferuje cykl 7 interaktywnych warsztatów, opiekę mentorską, konsultacje ze specjalistami. Warsztaty, będą stopniowo wprowadzać uczestników w proces realizacji pomysłów – przykładowo dotyczyć będą tworzenia prototypów, planu produkcji, strategii sprzedaży czy fundraisingu. 

Drugim etapem jest finansowanie, podzielone na dwie fazy. Pierwsza dotyczy funduszy niezbędnych na wykonanie prototypu projektu. Druga natomiast to finansowanie najlepszych rozwiązań. Decyzję o tym, które przedsięwzięcie otrzyma fundusze podejmie komisja składająca się z ekspertów z Orange, Netguru, Deloitte Digital, Koalicji na Rzecz Polskich Innowacji oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Najbardziej pożądanymi projektami są te, mające jak najszersze zastosowanie w jak najliczniejszej grupie odbiorców. Całkowita pula funduszy wynosi aż 100 tys. zł.

Organizacje nie muszą umieć kodować, ale muszą dobrze czuć się w roli odpowiedzialnych za proces powstawania i rozwijania cyfrowych kanałów wpływu społecznego. Dlatego uczymy je, jak dobrze definiować problemy, jak badać bolączki użytkowników, jak projektować i prototypować rozwiązania, jak testować je w realnym świecie, czy jak zdobywać użytkowników. – mówi Jacek Siadkowski, Lider Inkubacji Funduszu

Co kryje się pod nazwą proces inkubacji?

Proces inkubacji to etap pierwszy przedsięwzięcia. To czas na udział w całodziennych warsztatach, intensywną pracę z wykorzystaniem nowo poznanych narzędzi w praktyce. Uczestnicy będą musieli opracowywać swoje projekty również poza warsztatami, odrabiać prace domowe, konsultować się z mentorami. Podczas takich konsultacji eksperci, specjaliści i mentorzy pomogą uczestnikom dopasować technologie odpowiadające ich pomysłom, określić najważniejsze funkcję oraz zweryfikować kosztorys całego przedsięwzięcia. To wszystko, aby realnie zwiększyć kompetencje uczestników w przystępnej i przyjemnej formie. 

Na koniec, uczestnicy zostaną poproszeni o stworzenie filmiku promującego swój pomysł. Dzięki temu wykorzystają nowo zdobytą wiedzę na temat promocji oraz ułatwią dylemat komisji przy wyborze najlepszego produktu finalnego. 

Udział i aplikowanie

Do udziału w Funduszu zaproszeni są przedstawiciele organizacji pozarządowych, firm oraz niezależni specjaliści z branży technologicznej, mający pomysły na innowacyjne rozwiązania współczesnych problemów społecznych. Podczas całego przedsięwzięcia uczestnicy będą pracować w zespołach, liczących od 2 do 5 osób. Liderem takiego zespołu musi być przedstawiciel organizacji, która bezpośrednio zajmuje się danych problemem społecznym. W ten sposób grupa zyska bezpośredni dostęp do grupy odbiorców, do których kieruje swój projekt.

Cała inicjatywa przeprowadzana jest zdalnie, a więc i aplikowanie przebiega w sposób zdalny. Na stronie funduszu znajduje się Formularz aplikacyjny. Formularz będzie aktywny do 17 listopada 2020 roku. Po tej dacie, organizatorzy wybiorą wnioski z największym potencjałem i rozpoczną się rozmowy kwalifikacyjne z osobami wnioskującymi. Osoby, które pomyślnie przejdą proces rekrutacji będą zakwalifikowane do wzięcia udziału w procesie inkubacji.

Więcej informacji dla przyszłych uczestników w Regulaminie.

źródła:

What is Tech for Good?

https://sektor3-0.pl/wp-content/uploads/2020/10/Regulamin-Funduszu-Sektor-3.0-2020-2021.pdf

Fundusz

Rusza rekrutacja do Funduszu Sektor 3.0 online

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także