Wydarzenia

ODKRYJ JEDNEGO Z PIONIERÓW WSPÓŁCZESNYCH ROZWAŻAŃ NAD PRACĄ – PRYMASA TYSIĄCLECIA

icon
icon
4 minut
Udostępnij

Praca zawodowa dorosłym ludziom zajmuje często więcej niż połowę czasu spędzonego na jawie. Przez nią realizujemy się jako ludzie, rozwijamy, bierzemy udział w tworzeniu świata lepszym. Nawet niewierzący, choć oni może nie zawsze świadomie, wszyscy uczestniczymy w Dziele Stwórczym Boga, przez co też realizujemy nasze Boże podobieństwo. Nadajemy najgłębszy, humanistyczny sens naszemu życiu. Ale może warto czasem postawić sobie
– tak na serio – pytanie: czy tak jest rzeczywiście? Czy nie jest przypadkiem tak, że „piątek, piąteczek, piątunio” – pracę traktujemy jako tę część naszego życia, która do nas nie należy? Której najchętniej byśmy uniknęli?

Prawie dwa lata temu, czyli 12 września 2021 r. miała miejsce beatyfikacja Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Matki Elżbiety Róży Czackiej. Niewielu dziś pamięta, że Prymas Tysiąclecia
był jednym z pionierów współczesnych rozważań teologicznych nad pracą. Na przełomie lat 50. i 60.  XX wieku Jego najważniejsze dzieło w tej dziedzinie – „Duch pracy ludzkiej” – zostało przetłumaczone na angielski, hiszpański, niemiecki, portugalski, francuski, niderlandzki i włoski.

Jego Ekscelencja Krzysztof Wętkowski, Biskup Włocławski udzielił patronatu honorowego wraz z pasterskim błogosławieństwem dla uczestników I edycji Kongresu Ducha Pracy Ludzkiej, który odbędzie się 12 i 13 września br. w Sieradzu (Diecezja Włocławska). Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęła także Pani Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej oraz Pan dr hab. Przemysław Czarnek, profesor KUL pełniący służbę Ministra Edukacji i Nauki.

Uwaga! Dla osób reprezentujących organizacje zrzeszone w KIPR przewidziany jest specjalny formularz złoszeniowy:

20 marca br., w liturgiczną uroczystość św. Józefa, Biskup Włocławski ustanowił tamtejszą Bazylikę Mniejszą pw. Wszystkich Świętych – Sanktuarium św. Józefa, Patrona Diecezji Włocławskiej. To święte miejsce było także często odwiedzane przez Prymasa Tysiąclecia.

Wzorem dla Katolików, niezależnie od ich wieku, którzy stwarzają poprzez pracę swój świat, swoją historię, a także „samego siebie” ma być stwórcze działanie Pana Boga. Praca jest – zaraz
po rodzinie – najważniejszą więzią społeczną. Świadome i sumienne realizowanie obowiązków zawodowych łączy ludzi w różnym wieku. W moim głębokim przekonaniu, ściśle realizując
Boży plan, człowiek każdego dnia tworzy świat na sposób ludzki, tworzy naukę, sztukę, technikę,
a nade wszystko stale podnosi wydajność pracy, tak aby zdobyć więcej środków do niesienia pomocy bliźnim – wskazuje br. Zdzisław Duma z Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji Krakowskiej, jeden z inicjatorów Kongresu.

Organizatorem I edycji Kongresu Ducha Pracy Ludzkiej jest Pomorskie Stowarzyszenie Wspólna Europa, natomiast Partnerzy Strategiczni Kongresu to Bazylika Mniejsza pw. Wszystkich Świętych – Sanktuarium św. Józefa w Sieradzu, Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego oraz Fundacja SPES.

Podczas dwóch dni Kongresu odbędą się 2 główne debaty i 14 debat tematycznych. Tytuły debat są myślami Prymasa Tysiąclecia z jego dzieła „Duch Pracy Ludzkiej”. Ich tematyka będzie związana bezpośrednio z doświadczeniami tego wybitnego Kapłana w ramach teologii pracy czyli działu nauki zajmującej się zagadnieniami pracy ludzkiej jako kontynuacji boskiego dzieła stworzenia. 

Organizator przewiduje, że w Kongresie weźmie udział ok. 400 osób ze wszystkich zakątków naszej Ojczyzny, w tym reprezentujących różne środowiska i punkty widzenia ponad 80 prelegentów (przedstawicieli środowisk akademickich, Kapłanów, nauczycieli, licealistów, przedstawicieli instytucji państwowych, rolników, przedsiębiorców, samorządowców, członków wspólnot i organizacji pozarządowych).

W godzinach wieczornych pierwszego dnia Kongresu odbędzie się uroczysta gala podczas której zostaną wręczone tegoroczne Nagrody Społeczne im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Tegoroczni laureaci zostaną zaprezentowani podczas konferencji prasowej poświęconej I edycji Kongresu Ducha Pracy Ludzkiej, która odbędzie się 6 września br. w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie.

Czy możliwe jest – z punktu widzenia naszego człowieczeństwa – rozdzielenie pracy człowieka od wolności, od naszej natury istot wolnych? Czy, jakże częstą w historii, pracę przymusową, nawet niewolniczą, też można nazwać pracą ludzką? Czy może nie miał w jakiś sposób racji Wielki Norwid, kiedy pisał (z pozoru) oksymoron, że „pańszczyzna jest próżniactwem”? A czy w czasach dzisiejszych, kiedy sytuacja życiowa zmusza nas do pracy, w tej pracy zaś jej dawcy, do różnych rzeczy nas tylko przymuszają, uważając, że pracownik jest po to, żeby słuchać, nie zaś się mądrzyć, to czy taka praca też będzie nadal zasługiwać na dumną nazwę pracy ludzkiej? – dzieli się swoimi refleksjami
Michał Drozdek, Prezes Zarządu Fundacji SPES, współorganizator tegorocznej gali wręczenia Nagrody Społecznej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Udział w Kongresie Ducha Pracy Ludzkiej jest bezpłatny, jednak względu na ograniczoną liczbę miejsc, wymagane jest wypełnienia formularza rejestracji. Szczegółowy program oraz dodatkowe informacje dostępne są poniżej.

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Od Odry za Niemen – wspierają patriotyzm

Aktualności

Podsumowanie działalności RDPP i RDzMP za rok 2022