Komunikaty

Wow w NGO! Konkurs dotacyjny

icon
icon
1 minut
Udostępnij

Głównym celem konkursu jest wzmocnienie NGO w zakresie profesjonalnego podejścia do organizacji i zarządzania wolontariatem. Istotnym elementem będzie tu edukacja i popularyzacja etatowego wspierania zatrudnienia koordynatorów i uwzględnienie tego elementu w ramach rozwoju wolontariatu systematycznego.

Beneficjenci konkursu uzyskają wsparcie finansowe i pozafinansowe na usprawnienie współpracy z wolontariuszami. W ramach dotacji organizacje uzyskają środki na:

  • zatrudnienie
  • edukacje koordynator wolontariatu
  • wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania wolontariatem

Termin składania ofert:
Termin składania ofert na realizację zadań publicznych przypada:

Od 3 lipca 2023 r. godziny 14.00 do 24 lipca 2023 r. godziny 14:00

Uprawniony podmiot może złożyć 1 ofertę.

Sposób składania ofert:
Wnioski należy składać za pośrednictwem Systemu Obsługi Dotacji (SOD) udostępnionego przez NIW-CRSO.

Webinaria:
Webinaria nt. zasad udziału w konkursie oraz składania ofert odbędą się w dniach:

Dodatkowe informacje:
Pytania dotyczące konkursu oraz na temat Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018 – 2030 można zadawać w terminie naboru ofert pod numerem telefonu 885-221-530 w godz. 10:00-14:00 od poniedziałku do piątku lub e-mailowo pod adres: korpussolidarnosci@niw.gov.pl

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Identyfikacja wizualna organizacji – z czym to się je?

Aktualności

Rusza nowy projekt Ośrodka Analiz Cegielskiego!

Aktualności

poZY$Kajmy – OdpalProjekt.pl