Komunikaty

Wow w NGO! Konkurs dotacyjny

icon
icon
1 minut
Udostępnij

Głównym celem konkursu jest wzmocnienie NGO w zakresie profesjonalnego podejścia do organizacji i zarządzania wolontariatem. Istotnym elementem będzie tu edukacja i popularyzacja etatowego wspierania zatrudnienia koordynatorów i uwzględnienie tego elementu w ramach rozwoju wolontariatu systematycznego.

Beneficjenci konkursu uzyskają wsparcie finansowe i pozafinansowe na usprawnienie współpracy z wolontariuszami. W ramach dotacji organizacje uzyskają środki na:

  • zatrudnienie
  • edukacje koordynator wolontariatu
  • wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania wolontariatem

Termin składania ofert:
Termin składania ofert na realizację zadań publicznych przypada:

Od 3 lipca 2023 r. godziny 14.00 do 24 lipca 2023 r. godziny 14:00

Uprawniony podmiot może złożyć 1 ofertę.

Sposób składania ofert:
Wnioski należy składać za pośrednictwem Systemu Obsługi Dotacji (SOD) udostępnionego przez NIW-CRSO.

Webinaria:
Webinaria nt. zasad udziału w konkursie oraz składania ofert odbędą się w dniach:

Dodatkowe informacje:
Pytania dotyczące konkursu oraz na temat Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018 – 2030 można zadawać w terminie naboru ofert pod numerem telefonu 885-221-530 w godz. 10:00-14:00 od poniedziałku do piątku lub e-mailowo pod adres: korpussolidarnosci@niw.gov.pl

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Uwagi na marginesie Gali 40 lecia istnienia Ośrodka Karta

Aktualności

Finał projektu młodzieżowego!

Aktualności

Choroba przewlekła nie musi być wyrokiem #poznajNGO