Komunikaty

Wielkopolska Pracownia Pomysłów na rzecz rozwoju przedsiębiorczości

icon
icon
3 minut
Udostępnij
Źródło: źródło: elements.envato.com

Fundacja Wielkopolska Pracownia Pomysłów zajmuje się propagowaniem wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, aktywizacją społeczną młodzieży, edukacją obywatelską oraz wzmacnianiem postaw patriotycznych. Realizując cele statutowe, Fundacja przeprowadza wiele ciekawych projektów edukacyjnych, kierując się ideą innowacyjności i przedsiębiorczości. Prowadzona jest również działalność wolontariacka.

Do celów statutowych Fundacji należy działalność naukowo – oświatowa, w zakresie zaspokajania potrzeb edukacyjnych zarówno młodzieży jak i osób dorosłych i starszych. Dochodzi do tego propagowanie wiedzy z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości, jak również ekologii, ochrony środowiska czy zdrowia. Założyciele Fundacji dążą do poprawy rozwoju gospodarczego i wzmocnienia państwa demokratycznego, działając oddolnie, poprzez aktywizację obywatelską młodzieży i krzewienie w niej postaw patriotycznych. Istotne jest również rozwijanie lokalnych wspólnot i dążenie do podejmowania się działań obywatelskich. Wszystko powyższe zachowane jest w duchu innowacyjności.

Jedną z inicjatyw będącą niejako realizacją powyższych celów było namalowanie eko muralu na ścianie domu kultury Wiktoria w Poznaniu. Fundacja wykorzystała farby, które według producenta ma oczyszczać powietrze ze szkodliwych substancji. Jeden metr kwadratowy powierzchni pokrytej taką farbą ma moc oczyszczania powietrza jednego drzewa – mural zajmuje aż 77 m2. Inicjatywa została sfinansowana w 90% przez Enea S.A.

Edukacja ekonomiczna

Fundacja w ramach projektu Edukacja Ekonomiczna Młodych Poznaniaków prowadzi cykle warsztatów, zachęca uczestników do rywalizacji w grze ekonomicznej Cashflow, a także do organizacji konferencji naukowej „Młodzi a biznes” związanej z prowadzoną kampanią edukacyjną.

źródło: facebook.com; profil Wielkopolskiej Pracowni Pomysłów

Uczestnicy programu wezmą udział w specjalnie opracowanych zajęciach w 5 poznańskich szkołach średnich. Na zajęciach poznają najważniejsze pojęcia związane tematycznie z ekonomią. Następnie uczestnicy będą mieli okazję zwrócić uwagę na problemy finansowe jakie sami odczuwają i na tej podstawie stworzyć kampanię informacyjną. Znając swoje potrzeby oraz potrzeby środowiska, będą w stanie skutecznie trafić do swoich rówieśników, tym samym wpływając na ich poziom wiedzy ekonomicznej.

Na wcześniej wspomnianej konferencji, uczestnicy zaprezentują swoje dokonania w ramach projektu. W panelu, młodzież będzie miała szansę skonfrontować swoje dokonania z aniołami biznesu i zaprezentować im swoje pomysły.

#terazdziałam

Kolejnym projektem Wielkopolskiej Pracowni Pomysłów jest #terazdziałam, którego celem jest rozbudzenie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży oraz jej aktywizacja w zakresie innowacyjności i działalności społecznej. Organizatorzy projektu kładą nacisk na learning by doing, tj. zdobywanie wiedzy w praktyce, ucząc się bezpośrednio od autorytetów. Na stronie projektu znajdziemy informację, iż „celem głównym działań jest zapoznanie grupy młodych obywateli stojących u progu dorosłego życia z ośrodkami decyzyjnymi wpływającymi na ich życie, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomicznych.”. 

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także