Grant

400 milionów złotych na wsparcie działalności kulturowej w pandemii

icon
icon
2 minut
Udostępnij

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego organizuje pomoc finansową dla szeroko pojętych ośrodków kultury w Polsce. Jej celem jest zapewnienie stabilności finansowej dla podmiotów, które odniosły straty finansowe w wyniku pandemii. Fundusz Wsparcia Kultury ma wartość 400 mln zł.

Kto może starać się o pomoc Funduszu?

Do dofinansowania uprawnione są samorządowe instytucje artystyczne, przedsiębiorcy oraz organizacje pozarządowe zajmujące się działalnością kulturową w dziedzinie muzyki, tańca lub teatru. Celem programu jest wsparcie finansowe podmiotów które w okresie od 12 marca do 31 grudnia 2020 roku odniosły straty wynikłe w związku z pandemią koronawirusa. Wnioski należy składać do 31 grudnia 2020 roku poprzez platformę 

https://fwk.witkac.pl

, po uprzednim zalogowaniu się.

źródło: YouTube.com

Co wspiera Fundusz?

Wsparcie udzielane jest na koszty kwalifikowalne, takie jak: koszty związane z organizacją spektakli i innych wydarzeń kulturalnych na terenie danej instytucji, edukacja kulturalna i artystyczna, poprawa dostępu społeczeństwa do obiektów dziedzictwa kulturowego i instytucji z tym związanych, koszty operacyjne związane z poszczególnymi projektami bądź działaniami kulturalnym, wynajem lub dzierżawa obiektów, wynagrodzenia personelu (art. 53 ust. 5 rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014). 

Wysokość dofinansowania

Kwota dofinansowania nie może być wyższa niż kwota ściśle niezbędna do pokrycia poniesionych strat. Jeżeli wsparcie finansowe nie przekracza 2 mln euro, jego maksymalną wysokość może ustalić w sposób inny niż określony w ustawie. Udzielanie środków nastąpi aż do momentu wyczerpania środków. Wsparcie dla samorządowych instytucji artystycznych wyniesie do 40% utraconych przychodów netto, natomiast dla organizacji pozarządowych będzie to kwota do 50% przychodów netto. Dla przedsiębiorców podobnie – również 50% przychodów netto Wszelkie przyznane środki muszą zostać wykorzystane przez beneficjentów do końca bieżącego roku kalendarzowego, tj. do 31 grudnia 2020 roku. 

źródła:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=CS

https://fwk.witkac.pl/public/#/contest/view?id=2

https://www.gov.pl/web/kultura/fundusz-wsparcia-kultury

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Konkurs na Młodzieżowego Delegata RP do ONZ

Aktualności

Fundacja „Stacja 6” otworzyła sklep charytatywny

Aktualności

Mama po wielokroć

Subscribe to our newsletter