Grant

400 milionów złotych na wsparcie działalności kulturowej w pandemii

icon
icon
2 minut
Udostępnij

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego organizuje pomoc finansową dla szeroko pojętych ośrodków kultury w Polsce. Jej celem jest zapewnienie stabilności finansowej dla podmiotów, które odniosły straty finansowe w wyniku pandemii. Fundusz Wsparcia Kultury ma wartość 400 mln zł.

Kto może starać się o pomoc Funduszu?

Do dofinansowania uprawnione są samorządowe instytucje artystyczne, przedsiębiorcy oraz organizacje pozarządowe zajmujące się działalnością kulturową w dziedzinie muzyki, tańca lub teatru. Celem programu jest wsparcie finansowe podmiotów które w okresie od 12 marca do 31 grudnia 2020 roku odniosły straty wynikłe w związku z pandemią koronawirusa. Wnioski należy składać do 31 grudnia 2020 roku poprzez platformę 

https://fwk.witkac.pl

, po uprzednim zalogowaniu się.

źródło: YouTube.com

Co wspiera Fundusz?

Wsparcie udzielane jest na koszty kwalifikowalne, takie jak: koszty związane z organizacją spektakli i innych wydarzeń kulturalnych na terenie danej instytucji, edukacja kulturalna i artystyczna, poprawa dostępu społeczeństwa do obiektów dziedzictwa kulturowego i instytucji z tym związanych, koszty operacyjne związane z poszczególnymi projektami bądź działaniami kulturalnym, wynajem lub dzierżawa obiektów, wynagrodzenia personelu (art. 53 ust. 5 rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014). 

Wysokość dofinansowania

Kwota dofinansowania nie może być wyższa niż kwota ściśle niezbędna do pokrycia poniesionych strat. Jeżeli wsparcie finansowe nie przekracza 2 mln euro, jego maksymalną wysokość może ustalić w sposób inny niż określony w ustawie. Udzielanie środków nastąpi aż do momentu wyczerpania środków. Wsparcie dla samorządowych instytucji artystycznych wyniesie do 40% utraconych przychodów netto, natomiast dla organizacji pozarządowych będzie to kwota do 50% przychodów netto. Dla przedsiębiorców podobnie – również 50% przychodów netto Wszelkie przyznane środki muszą zostać wykorzystane przez beneficjentów do końca bieżącego roku kalendarzowego, tj. do 31 grudnia 2020 roku. 

źródła:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=CS

https://fwk.witkac.pl/public/#/contest/view?id=2

https://www.gov.pl/web/kultura/fundusz-wsparcia-kultury

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także