Komunikaty

Konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa na Dolnym Śląsku

icon
icon
1 minut
Udostępnij
Źródło: YouTube.com, MFiPR

22 stycznia 2021 roku odbyło się spotkanie on-line dla województwa dolnośląskiego w ramach konsultacji społecznych projektu Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027.

Umowa Partnerstwa jest kluczowym dokumentem strategicznym na poziomie krajowym wykorzystania Funduszy Europejskich na lata 2021-2027. Przygotowanie Umowy Partnerstwa poprzedza sformułowanie i przyjęcie przez rząd założeń do tego dokumentu. Założenia Umowy Partnerstwa stanowią podstawę do dalszych prac nad zapisami umowy, a także przygotowania programów operacyjnych. Po przyjęciu Umowy Partnerstwa przez Radę Ministrów będzie ona negocjowana z Komisją Europejską.

Umowa jest ściśle powiązana z wymaganiami stawianymi przez Komisję Europejską i celami rozwojowymi Polski na najbliższe lata.

Umowa ma podstawowy wpływ na wielkość środków i kierunki wsparcia na kolejne 7 lat w woj. dolnośląskim. Niestety, projekt przewiduje zaledwie 870 mln euro dla naszego województwa (w dotychczasowym okresie 2.253 mln euro, tj. obecnie zaledwie 38,6%). W porównaniu z innymi województwami na 1 mieszkańca wsparcie w woj. dolnośląskim ma wynosić 299 euro, a np. w świętokrzyskim lub warmińsko-mazurskim 859-890 euro.

Spotkanie zorganizowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Zapis ze spotkania dostępny jest na platformie youtube.com.

Waldemar Weihs

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

XI Ogólnopolska Giełda Projektów

Aktualności

Spotkanie networkingowe: planszówki&pizza w Hubie

Aktualności

Czym jest arbitraż międzynarodowy?