Felieton

Trzeci sektor wrażliwy na zwierzęta #poznajNGO

icon
icon
3 minut
Udostępnij

Podmioty polskiego trzeciego sektora są czułe nie tylko na ból i cierpienie ludzkie, lecz także otwierają swoje serce na istoty, które względem człowieka nie mają żadnych szans. Wiele fundacji czy stowarzyszeń opiera swoją misję o ratowanie maluczkich. Jednakże nie chodzi tu wyłącznie o psy czy koty, często są to również konie czy inne zwierzęta gospodarcze. Celem takich podmiotów, oprócz oczywiście bezpośrednich interwencji i akcji ratunkowych, wraz z następującymi wizytami u weterynaryjnych specjalistów, dużą część swojej energii wkładają w działania zwiększające empatię wśród społeczeństwa. Bowiem bestialskie czyny agresji wobec niewinnych zwierząt są niedopuszczalne, wszyscy jesteśmy stworzeni po to by móc wspólnie żyć. Fundacje często angażują się również w spory o charakterze prawnym, twardą ręką wymierzając sprawiedliwość na tych, którzy dopuścili się niedopuszczalnego. 

Fundacja Rasowy Kundel to organizacja skoncentrowana na walce z bezdomnością psów poprzez szerzenie społecznej świadomości na tematy związane z odpowiedzialnością i liczbą obowiązków kryjącą się za opieką nad czworonogami. Rasowy Kundel pierwotnie był oddziałem Fundacji Mikropsy, po czym w 2015 roku został oficjalnie odrębnym podmiotem. W jego Zarządzie zasiadają: Dorota Perłowska (Prezes), Anna Sobczyk oraz Eliza Kurzydłowska (obie na stanowiskach Wiceprezesów). Działalność Fundacji opera się na akcjach ratunkowych porzuconych bądź bezpańskich psów a następnie znajdowaniu im odpowiedzialnych domów. Fundacja utrzymuje się z wpłat darczyńców. Obecnie prowadzona jest ogólnopolska kampania społeczna „Pies to Przywilej” mają wspomóc działalność statutową Fundacji w walce z bezdomnością i cierpieniem zwierząt.

Fundacja dla Szczeniąt JUDYTA, podobnie jak wyżej omówiony Rasowy Kundel, zajmuje się niesieniem szeroko pojętej ochrony oraz pomocy dla bezdomnych psów. Judyta skupia się na ratowaniu szczeniąt, często wraz z ich matkami, następnie zapobiegając dalszemu rozmnażaniu psów. Do Fundacji często trafiają przypadki beznadziejne, wymagające kosztownego i długotrwałego leczenie weterynaryjnego, a następnie trwającej równie długo rehabilitacji. Misją Judyty jest przyjmowanie bezdomnych psiaków, leczenie ich a następnie przygotowywanie do adopcji. Zanim jednak ktokolwiek będzie mógł przywitać nowego członka rodziny w postaci słodkiego szczeniaczka, Judyta przeprowadza bardzo szczegółowe wywiady środowiskowe z przyszłymi właścicieli. Celem nadrzędnym jest dobro piesków i znalezienie im domów, które zapewnią im właściwą opiekę do końca psiego życia. W trakcie swojej działalności Fundacja uratowała już niemal 3000 psów. 

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce założone zostało już w 1864 roku jako druga tego typu organizacja niosąca pomoc zwierzętom na świecie. Obecnie w całej Polsce funkcjonuje blisko 90 jednostek terenowych stowarzyszenia TOZ. Do ich celów statutowych należy humanitarne traktowanie zwierząt, poszanowanie ich praw oraz dążenie do zwiększenia wrażliwości społecznej w zakresie opieki i ochrony zwierząt. Prezesem Zarządu Głównego jest Łukasz Balcer, stanowiska Wiceprezesów zajmują Marzena Pietruk Żytkowska oraz Barbara Aziukiewicz. Ponadto w Zarządzie działa Skarbnik, Sekretarz, Zastępca Sekretarza oraz dziesięciu członków Zarządu. TOZ prowadzi kampanie społeczne i akcje edukacyjne, zwiększające świadomość społeczną na temat humanitarnego traktowania zwierząt. Przykładowo Towarzystwo mówi o tragedii psów „łańcuchowych” trzymanych w spartańskich warunkach, niemających możliwości chociażby swobodnego poruszania się, co wpływać może na ich agresywne zachowania. Na słowach w tej sytuacji się nie kończy – Inspektorzy pracujący w TOZ aktywnie działają by zmienić trudny los czworonogów.

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Zostań Ambasadorem Dialogu Nowej Generacji!

Aktualności

Rozpoczęły się kolejne nabory do Komitetów Monitorujących

Aktualności

Kontrargument.pl