Felieton

Trwają prace nad modelem gospodarstwa opiekuńczego

icon
icon
2 minut
icon
Redakcja Aktywiusza
i 1 innych
Udostępnij
Źródło: freepik.com

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie pracowało nad wypracowaniem ogólnego modelu gospodarstw opiekuńczych w Polsce. Model taki powstał, jak również cała strategia dotycząca wdrażania go do systemu.

Wszelkie prace nad projektem rozpoczęły się już w 2019 roku, w ramach projektu GROWID („Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich wobec wyzwań demograficznych”). Jego celem było i jest wdrożenie do funkcjonowania podmiotów spełniających dwie nadrzędne funkcje: funkcję gospodarstwa rolnego oraz funkcję ośrodka integracji społecznej na terenach wiejskich. 

Czemu dokładnie mają służyć gospodarstwa opiekuńcze?

Jak wskazuje sama nazwa, mają być to ośrodki skupiające ludzi w potrzebie, wymagających pewnego rodzaju nadzoru czy opieki. Na wsiach powszechnym problemem jest brak miejsc pełniących funkcję dziennych ośrodków opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych czy starszych i niedołężnych, którym doskwiera samotność. Gospodarstwa opiekuńcze mają te problemy niwelować. Głównie dzięki temu, iż wedle założeń mają organizować proste prace dla swoich podopiecznych, dzięki którym będą mogli czuć się potrzebni i dadzą realny wkład w funkcjonowanie całego podmiotu. Dodatkowo oczywiście osoby działające przy gospodarstwie będą mogły spełnić najważniejszy dla nich cel – zaspokoić potrzeby społeczno-towarzyskie.

Postęp prac nad modelem

Na chwilę obecną konsorcjum podmiotów działających przy projekcie GROWID wypracowało już model oraz strategię zaaplikowania gospodarstw opiekuńczych w polskich realiach. Kolejnym krokiem będzie rozważenie kwestii prawnych związanych z całym przedsięwzięciem. Zanim powiem takie gospodarstwa zaczną funkcjonować, muszą powstać przepisy regulujące prawnie ich funkcjonowanie.

źródło: 

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/model-gospodarstwa-opiekunczego-w-polsce-coraz-blizej

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także