Grant

TransferHub wspiera projekty zorientowane na pozytywną poprawę rynku pracy

icon
icon
3 minut
Udostępnij
Źródło: fot. elements.envato.com

Do końca 2023 roku będzie trwał projekt związany z realizacją innowacji społecznych, w ramach Programu TransferHUB. Projekt podzielony został na trzy „fale”, trzy etapy, w których można zarejestrować się i złożyć swój innowacyjny projekt dotyczący rozwiązań dla pracy przyszłości. Osoby biorące udział będą mogły korzystać z pomocy eksperckiej, a także wziąć udział w cyklu warsztatów, związanych tematycznie z Programem. 

Geneza powstania Programu

W wyniku partnerstwa Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych wraz z Forum Odpowiedzialnego Biznesu powstał TransferHUB, czyli inkubator innowacji społecznych. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny. Projekt jest szansą dla innowatorów – członków organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, pracowników firm, szkół i uczelni lub osób prywatnych, które mają niepowtarzalne pomysły na zmianę realiów panujących na rynku pracy, a co za tym idzie polepszenie jakości życia osób, które na tym rynku funkcjonują. Ważne, aby propozycje projektów faktycznie były jedyne w swoim rodzaju; nie mogą to być rozwiązania, które już były kiedyś wykorzystane.

Udział w Programie

Pierwsza „fala” Programu rozpoczęła się z początkiem września 2020 roku i trwać będzie do końca grudnia. W ramach każdej „fali” odbywają się 4 etapy: pierwszym z nich są spotkania tematyczne, drugim jest kurs dla innowatorów, trzeci etap to testowanie innowacji, natomiast czwarty to skalowanie i upowszechnianie innowacji. O tym, która innowacja zakwalifikuje się do fazy testowania, a potem do fazy upowszechniania, decyduje komisja. Do fazy testowej zakwalifikowanych zostanie aż 50 innowacji, natomiast do ostatniej fazy wybranych zostanie jedynie 5 projektów. Więcej informacji o tematyce spotkań oraz o wszelkich istotnych datach znajduje się na stronie transferhub.pl, w zakładce harmonogramy. Dofinansowanie na przetestowanie pomysłów wyniesie około 38 tys. zł.

Najważniejsze założenia odnośnie projektów:

– możliwe do zrealizowania w ciągu pół roku

– nowatorskie

– stworzone tak, by inne podmioty mogły z nich skorzystać w przyszłości

– będą przezwyciężać bariery określone w dziedzinach projektów

Dziedziny projektów

TransferHUB na swojej stronie dokładnie określił trzy pożądane dziedziny projektów. Pierwsza z nich to nierówności na rynku pracy doświadczane przez kobiety. Związane jest to przede wszystkim z problemem stygmatyzacji macierzyństwa i niechętnym zatrudnianiem kobiet w wieku rozrodczym. Kobiety bardzo często spotykają się ze stwierdzeniem, że przechodząc na urlop macierzyński tylko „blokują etat”. W efekcie kobiety bywają postrzegane jako mniej wartościowi pracownicy. Kolejną dziedziną jest starzenie się społeczeństwa i pracowników. Tu z kolei problem wiążę się z ujemnym przyrostem naturalnym i niskim współczynnikiem dzietności – na rynku pracy więcej jest osób w wieku około 50 lat. Osoby w tym wieku są w większej grupie ryzyka i potrzebują odpowiedniego wsparcia ze strony państwa, którego z powodów finansowych bardzo często nie otrzymują. W tym wypadku również mamy do czynienia z dyskryminacją – pracodawcy wolą zatrudniać osoby młodsze. Ostatnia dziedzina to automatyzacja i robotyzacja. Wiąże się ona z zanikiem stanowisk czy całych branży, spowodowanych zastąpieniem pracowników maszynami. Problem ten dotyczy zarówno rzemieślników jak i osób na wyższych stanowiskach. Zmusza to pracowników to zmiany zawodu, a co za tym idzie: zdobycia zupełnie nowych doświadczeń, zmiany otoczenia, intensywnej nauki. Jeżeli dany pracownik jest w bardziej zaawansowanym wieku może to okazać się dużą przeszkodą. 

Źródła: 

Aktualny nabór

https://www.facebook.com/transferhub/

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Porozmawiajmy o zbiórkach publicznych

Aktualności

Obywatelska twarz futbolu – spotkanie networkingowe

Aktualności

Relacja z pierwszego spotkania Forum Deinstytucjonalizacji