Stypendium

Szansa na rozwój kulturalny

icon
icon
3 minut
Udostępnij
Źródło: fot. adobestock
  • Wysokość świadczenia wynosi 3 500,00 zł brutto miesięcznie (tj. 2 905,00 zł netto).
  • Konkurs przeznaczony jest dla osób zajmujących szeroko pojętą działalnością kulturalną.
  • Aby wziąć udział w konkursie należy wraz z wnioskiem zamieścić autorski projekt przedsięwzięcia.

Trwa konkurs o stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2021. 18 września 2020 roku zakończy się nabór wniosków w ramach konkursu o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury. O stypendium starać się mogą osoby nie będące studentami ani uczniami oraz osoby, które podczas trwania konkursu nie korzystają z dofinansowań z budżetu państwa. Wyniki zostaną ogłoszone do końca roku. Świadczenie wyniesie 3,5 tys. zł brutto miesięcznie. W tym roku, dzięki zwiększeniu budżetu programu stypendialnego, stypendium przyznane zostało 323 osobom.

Na co stypendium?

Możliwe jest zdobycie stypendium twórczego w ośmiu różnych dziedzinach: literaturze, sztuce wizualnej, muzyce, tańcu, teatrze, filmie, opiece nad zabytkami oraz twórczości ludowej. W stypendium na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury mieszczą się dwie dziedziny: animacja i edukacja kulturalna oraz zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury. Aby wziąć udział w konkursie należy wraz z wnioskiem zamieścić oryginalny, autorski projekt przedsięwzięcia, które ma się zamiar realizować w ramach projektu. Wyżej wspomniane przedsięwzięcia mogą dotyczyć organizacji warsztatów artystycznych, zaprojektowania strony internetowej czy stworzenia cyklu plakatów. Istotne jest nieszablonowe podejście, a nie forma realizacji projektu.

Kto może brać udział?

Konkurs przeznaczony jest dla osób zajmujących się szeroko pojętą działalnością kulturalną, tj. twórczością artystyczną, propagowaniem kultury oraz kuratelą nad obiektami zabytkowymi. W biuletynie informacji publicznej wymieniono jednak okoliczności dyskwalifikujące potencjalnych uczestników. Jest to m.in. bycie aktywnym uczniem bądź studentem w trakcie trwania konkursu, realizacja innego przedsięwzięcia finansowanego z budżetu państwa czy krótszy niż 2 lata okres pomiędzy przyznanymi stypendiami z budżetu państwa. W regulaminie konkursu dokładniej opisane są wszelkie błędy formalne, które uniemożliwiają poddanie ocenie merytorycznej projektu. Każda osoba fizyczna, która spełni powyższe warunki i w terminie złoży projekt wraz z załączonym portfolio, trafi na listę kandydatów konkursu. 

Najważniejsze informacje w pigułce

Świadczenie stypendialne przyznawane jest na podstawie Rozporządzenia Ministra KiDN z 24 marca 2012 r. i ma charakter cyklicznego wynagrodzenia. W konkursie przyznawane są stypendia roczne (od 1 stycznia do 31 grudnia), półroczne (od 1 stycznia do 30 czerwca lub od 1 lipca do 31 grudnia) oraz stypendia na inny okres czasu, niemniejszy niż trzy kolejno następujące po sobie miesiące.

Wysokość świadczenia wynosi 3 500,00 zł brutto miesięcznie (tj. 2 905,00 zł netto).

Wnioski składać należy w systemie EBOI. Aby tego dokonać należy wcześniej stworzyć konto w systemie. W wypadku osób mających już konto, należy upewnić się, że dane zapisane na koncie są aktualne. Oprócz wniosku istotne jest portfolio, stanowiące próbkę umiejętności wnioskodawcy oraz jego dorobku artystycznego. Portfolio jest swoistym dowodem na to, iż wnioskodawca będzie w stanie zrealizować założenia projektowe. 

Źródła: 

https://www.gov.pl/web/kultura/stypendia-z-budzetu

http://bip.mkidn.gov.pl/media/docs/ogloszenia/2020/20200817_1_%20Załącznik%20nr%201%20do%20ogłoszenia%20Regulamin%20Konkursu%20o%20stypendia%202021.pdf

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także