Komunikaty

NOWEFIO – pierwsze wrażenia.

icon
icon
2 minut
Udostępnij
Źródło: elements.envato.com

Pojawił się projekt Programu NOWEFIO na lata 2021 – 2030. Nie pokuszę się tutaj o całościową analizę programu, który generalnie uważam za dobry i idący w słusznym kierunku. Artykuł ten służy zasygnalizowaniu rzeczy, które mogłyby się znaleźć w tym programie, aby jeszcze lepiej wspierał on rozwój organizacji obywatelskich. 

Oczywiście, jak chyba wszystkie organizacje pozarządowe cieszymy się, że pula środków została zwiększona. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że w dalszym ciągu proponowana kwota 80 milionów złotych jest zbyt niska. Dlatego też wspieramy wszystkie postulaty, aby rozważyć mechanizm zwiększania kwoty programu w kolejnych latach jego trwania. 

Zaproponowaliśmy, aby rozważyć możliwość przeprowadzenia dwóch konkursów w roku tak żeby organizacje, które z różnych powodów nie mogły złożyć wniosków przed rozpoczęciem roku, mogły to zrobić w konkursie w czasie trwania roku. 

niw.gov.pl

Jedną z zasad horyzontalnych programu NOWEFIO jest innowacyjność. Umożliwia to „realizację projektów o charakterze eksperymentalnym (o większym stopniu ryzyka)”. Proponujemy więc, aby takie projekty, przedstawiające szczególną wartość, mogły być kontynuowane w trybie pozakonkursowym ze specjalnej transzy. 

Naszą uwagę zwrócił również tryb powoływania Komitetu Sterująco – Monitorującego (KSM). Członków KSM ma wskazywać Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego z osób rekomendowanych przez Radę NIW. Postulujemy, aby wzorem poprzedniej edycji FIO RDPP miała możliwość powołania 2 członków RDPP. 

Takie uwagi zrodziły się po wstępnej lekturze i dyskusji Programu NOWEFIO. Będziemy śledzić dalsze prace nad nim i zgłaszać w razie potrzeby propozycje jego usprawnienia. 

Przemysław Jaśkiewicz  

Związek Stowarzyszeń Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Przybyli ułani pod okienko…

Aktualności

Dodaj filantropię na listę postanowień noworocznych cz. I

Subscribe to our newsletter