Komunikaty

NOWEFIO – pierwsze wrażenia.

icon
icon
2 minut
Udostępnij
Źródło: elements.envato.com

Pojawił się projekt Programu NOWEFIO na lata 2021 – 2030. Nie pokuszę się tutaj o całościową analizę programu, który generalnie uważam za dobry i idący w słusznym kierunku. Artykuł ten służy zasygnalizowaniu rzeczy, które mogłyby się znaleźć w tym programie, aby jeszcze lepiej wspierał on rozwój organizacji obywatelskich. 

Oczywiście, jak chyba wszystkie organizacje pozarządowe cieszymy się, że pula środków została zwiększona. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że w dalszym ciągu proponowana kwota 80 milionów złotych jest zbyt niska. Dlatego też wspieramy wszystkie postulaty, aby rozważyć mechanizm zwiększania kwoty programu w kolejnych latach jego trwania. 

Zaproponowaliśmy, aby rozważyć możliwość przeprowadzenia dwóch konkursów w roku tak żeby organizacje, które z różnych powodów nie mogły złożyć wniosków przed rozpoczęciem roku, mogły to zrobić w konkursie w czasie trwania roku. 

niw.gov.pl

Jedną z zasad horyzontalnych programu NOWEFIO jest innowacyjność. Umożliwia to „realizację projektów o charakterze eksperymentalnym (o większym stopniu ryzyka)”. Proponujemy więc, aby takie projekty, przedstawiające szczególną wartość, mogły być kontynuowane w trybie pozakonkursowym ze specjalnej transzy. 

Naszą uwagę zwrócił również tryb powoływania Komitetu Sterująco – Monitorującego (KSM). Członków KSM ma wskazywać Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego z osób rekomendowanych przez Radę NIW. Postulujemy, aby wzorem poprzedniej edycji FIO RDPP miała możliwość powołania 2 członków RDPP. 

Takie uwagi zrodziły się po wstępnej lekturze i dyskusji Programu NOWEFIO. Będziemy śledzić dalsze prace nad nim i zgłaszać w razie potrzeby propozycje jego usprawnienia. 

Przemysław Jaśkiewicz  

Związek Stowarzyszeń Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Ruszył nabór wniosków PROO 2021

Aktualności

Czy na pewno porażka?

Aktualności

Konferencje we Wrocławiu i Gliwicach – zapraszamy!