Felieton

Rusza nowy projekt Ośrodka Analiz Cegielskiego!

icon
icon
2 minut
Udostępnij

Tym razem eksperci Ośrodka Analiz Cegielskiego skupią się na branży gier wideo. Zauważyli, że istnieje dużo zawiłych kwestii prawnych związanych z tworzeniem gier – np. aspekty związane z prawem własności intelektualnej. Postanowili więc wyjść temu naprzeciw i pomóc twórcom gier, aby mogli skupić się na ich opracowywaniu, a nie zastanawianiu się na każdym kroku czy łamią prawo.

Projekt podzielono na dwie części. Pierwszą z nich będzie organizacja szkoleń, w których wezmą czynny udział przedstawiciele branży twórców gier wideo i sektorów pokrewnych oraz osoby łączące pracodawców, a także szukające pracy w branży. Wykłady przedstawią ogólne kwestie związane z prawem autorskim i prawem własności przemysłowej, problematykę umów istotnych dla tego typu branży, z uwzględnieniem umów konwersji (portowania) i dystrybucyjnych, regulaminów oraz możliwości związanych z ulgami podatkowymi w ramach tzw. IP Box, a także zagadnienia dotyczącye monetyzacji w kontekście reklamy (ze szczególnym uwzględnieniem gier mobilnych).

Konferencje zawierać będą w sobie element zajęć wykładowych i szkoleniowych. Uzupełni je część seminaryjna oraz dyskusje panelowe ze szkoleniowcami oraz przedstawicielami branży twórców gier wideo. W ramach konferencji odbędą się zajęcia dotyczące analizy treści umów dotyczących wykorzystania twórczości wykonanej na potrzeby gier wideo. 

Drugim celem Fundacji jest stworzenie poradnika branżowego. Podczas konferencji eksperci postarają się dokonać diagnozy środowiska gier wideo pod kątem potencjalnych problemów natury prawnej. Skupią się zwłaszcza na tych, które mogą hamować rozwój branży. Opracowanie obejmie tematy poruszane podczas szkoleń realizowanych w ramach projektu. Będzie poszerzone także o kwestie prawnokarnej ochrony praw autorskich – przywłaszczenia autorstwa, paserstwa, karalnego rozpowszechniania. Poradnik uzupełni zbiór dobrych praktyk i przykładowe klauzule umowne.

Poradnik nawiązywać będzie nie tylko do norm prawnych funkcjonujących w prawie polskim, ale również regulacji międzynarodowych. Celem jest, aby w maksymalny sposób móc ułatwić polskim twórcom eksport ich gier.

O kolejnych działaniach Ośrodka będziemy Państwa informować na naszej stronie internetowej, ale także za pośrednictwem kanałów: Facebooka oraz Twittera. Serdecznie zapraszamy do obserwowania Ośrodka Analiz Cegielskiego, a także do wzięcia udziału w organizowanych wydarzeniach!

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Dla dobra społeczeństwa – organizacje społeczne cz. III #poznajNGO

Aktualności

Organizacje i grupy rekonstrukcyjne ożywiają historię

Aktualności

II Kongres Inicjatyw Pozarządowych