Felieton

Regranting od podszewki

icon
icon
2 minut
Udostępnij

Granty w trzecim sektorze są wsparciem o charakterze finansowym lub pozafinansowym adresowane dla organizacji pozarządowych, a także nieoficjalnych zrzeszeń, które w ramach swoich aktywności realizują zadania publiczne, do których prowadzenia ustawowo zobowiązane są organy władzy publicznej. Czyli co do zasady z sytuacją grantów w trzecim sektorze mamy do czynienia, gdy organ władzy publicznej ogłaszają konkurs. Każdy konkurs zakłada cel, który powinien być w jego wyniku osiągnięty1. Grantodawca określa zasady przyznawania środków oraz regulamin realizacji grantu.

W konkursie mogą brać udział rejestrowe organizacje pozarządowe, stowarzyszenia zwykłe, a czasem nawet nieoficjalne zrzeszenia ludzi, co zależy od zasad określonych przez grantodawcę. Podmioty biorą-ce udział w konkursie zgłaszają projekty, w których przedstawiają swoje pomysły na realizacje danego zadania publicznego. Podmioty, które przeszły przez proces konkursowy i wygrały dofinansowania stają się realizatorami projektów2. Reasumując, grant ma charakter finansowego wsparcia bezzwrotnego, służącego z reguły osiągnięciu celów ważnych z uwagi na skutki społeczne lub gospodarcze. Grantodawcami nie są jedynie organy władzy publicznej – mogą nimi być także organizacje międzynarodowe, samorządy terytorialne, samorządy zawodowe, a nawet prywatne przedsiębiorstwa.

Natomiast w przypadku regrantingu mamy do czynienia w sytuacji, gdy organ władzy publicznej lub inny podmiot posiadający środki finansowe (grantodawca) sam nie organizuje konkursów i nie rozdaje dotacji. Zamiast tego znajduje partnera, do pełnienia funkcji operatora środków grantowym. Partnerem najczęściej jest duża, doświadczona organizacja pozarządowa posiadająca zaplecze intelektualne oraz personalne, które pozwoli przeprowadzić pełen proces organizacji konkursów na realizację zleceń społecznych od przygotowania konkursu do końcowego rozliczenia dotacji. Jest to swoisty przykład outsourcingu

  1. NGO.PL: Regranting bezpieczniejszy dla samorządów,

    https://publicystyka.ngo.pl/regranting-bezpieczniejszy-dla-samorzadow,

    [dostęp: 02.09.2021 r.].
  • NGO.PL: Regranting bezpieczniejszy dla samorządów,

    https://publicystyka.ngo.pl/regranting-bezpieczniejszy-dla-samorzadow,

    [dostęp: 02.09.2021 r.].

Powyższy tekst opublikowany został we współpracy z Ośrodkiem Analiz Cegielskiego.

autor: Dominik Zdebik

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Jakie kierunki rozwoju dominują w organizacjach wiejskich?

Aktualności

Konsultacje w sprawie rewizji Krajowego Planu Odbudowy