Komunikaty

Realny wpływ na sprawozdawczość w NGO – zaproszenie do udziału w ankiecie

icon
icon
1 minut
Udostępnij
Źródło: fot. elements.envato.com

Związek Stowarzyszeń – Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczpospolitej zaprasza do wzięcia udziału w ankiecie dotyczącej oceny sprawozdawczości w organizacjach pozarządowych. Jej celem jest badanie, a następnie analiza opinii dotyczących obowiązków związanych ze sprawozdawczością, jakimi obarczane są wszelkie podmioty pożytku publicznego. Poświęcając jedynie 15 minut swojego czasu, organizacje mogą wpłynąć na realne zmiany zachodzące w procedurach związanych z biurokracją w NGO. Ankieta dotyczy sprawozdań finansowych, merytorycznych oraz sprawozdań z realizacji zadań z środków publicznych, jakie organizacje muszą dostarczać organom finansującym ich działalność. Pytania podzielone są na trzy sekcje. W pierwszej należy zaznaczać odpowiedzi na ogólne pytania dotyczące procedur sprawozdawczych. W sekcji drugiej respondenci mają okazję opisać swoje doświadczenia ze sprawozdawczością, również te negatywne – jest to miejsce na wyrażenie opinii. W ostatniej sekcji znajduje się krótka, anonimowa metryczka organizacji, potrzebna do późniejszej analizy wyników ankiety.

Link do ankiety

https://forms.gle/qjvWJZBx1pCG2ASc8

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także