Felieton

Rak to nie wyrok – Fundacja Znajdź Pomoc

icon
icon
2 minut
Udostępnij
Źródło: elements.envato.com

Działająca od 2012 roku Fundacja Znajdź Pomoc oferuje kompleksowe wsparcie dla osób cierpiących na raka, które z wielu względów nie byłyby w stanie opłacić leczenia. Fundacja organizuje wolontariat, zbiórki funduszy, ponadto w ofercie znajduje się wsparcie psychologiczne i psychoonkologiczne zarówno dla osób chorych jak i ich rodzin. 

Fundacja Znajdź Pomoc to miejsce, gdzie każdy potrzebujący – chory, bezdomny, bezrobotny, niepełnosprawny – otrzyma odpowiednią pomoc i wsparcie. Prowadzony jest Telefon Zaufania dla chorych i ich bliskich, dzięki któremu można uzyskać profesjonalne wsparcie. Fundacja oferuje również wsparcie psychologiczne i psychoonkologiczne, związane z edukacją pacjentów onkologicznych i ich najbliższych odnośnie przebiegu chemioterapii, zmian zachodzących w ciele i osobowości. Służy to minimalizacji lęku i stresu, a także odciążeniu emocjonalnemu. Psychoonkolodzy stanowią także most pomiędzy personelem medycznym a pacjentem, co pomaga na lepsze wzajemne zrozumienie.

Chcesz pomóc?

W ramach portalu Znajdź Pomoc prowadzone są zbiórki fundraisingowe na rzecz podopiecznych Fundacji. Co istotne portal nie pobiera żadnej prowizji, a zatem środki z darowizn w 100% trafiają prosto do rąk podopiecznych. Poza uczestnictwem w zbiórkach proponowanych na stronie, Fundacja umożliwia darczyńcom finansowanie konkretnych, wybranych indywidualnie przedsięwzięć bądź przygotowanie paczek z darami rzeczowymi. Każdy otrzyma pomoc, tak jak każdy może ją nieść. Również nie mając wystarczająco funduszy na realizowanie pomocy poprzez wpłacanie datków, wokół Fundacji funkcjonuje wolontariat. Można także – za pomocą platformy Facebook – przeprowadzać własne zbiórki dla podopiecznych Fundacji.

źródło: elements.envato.com

Szerokie spektrum pomocy

Fundacja realizuje swoje cele statutowe również poprzez prowadzenie wielu projektów pomocowych. Przykładowo w ubiegłym roku realizowany był projekt zakładający prowadzenie terapii dla pacjentów onkologicznych przy użyciu terapii VR (ang. virtual reality). Organizowany był również projekt „Punkty Cyfrowego Wsparcia Seniora” dotyczący wsparcia w zakresie obsługi urządzeń elektrycznych (komputerów, tabletów, smartfonów i podobnych). Obecnie, w wyniku zagrożenia epidemiologicznego porady prowadzone są w formie telefonicznej infolinii. Fundacja dba także o aktywizację lokalną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, niepełnosprawnych oraz korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Projekt ma miejsce na Śląsku i w jego zakresie organizowane są m.in. treningi kompetencji miękkich, panele integracyjne, zdrowotne, edukacyjne. Docelowo, dzięki uprzedniej diagnozie i odpowiedniemu przygotowaniu, uczestnicy programu będą gotowi do podjęcia pracy zawodowej.

Źródła: strona Fundacjiprofil na Facebooku

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także