Komunikaty

Przemysław Jaśkiewicz nowym wicedyrektorem NIWu

icon
icon
3 minut
Udostępnij
Źródło: niw.gov.pl

12 kwietnia Narodowy Instytut Wolności CRSO zyskał nowego zastępcę dyrektora. Na funkcję tą powołany został Przemysław Jaśkiewicz, działacz społeczny, czynnie zaangażowany w życie trzeciego sektora. Jaśkiewicz w swojej karierze obejmował przeróżne funkcje w organach doradczych NIWu, RDPP, a także należał do wielu organizacji, pełniąc funkcje zarządcze. Na nowe stanowisko obrał go Profesor Gliński, przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego. Od teraz rolą Jaśkiewicza w NIWie będzie od teraz odpowiadanie za Biuro Organizacyjne, Zespół Wsparcia oraz Biuro Organizacji Pożytku Publicznego.

Ze względu na wieloletnie doświadczenia, a przy tym ogromną wiedzę z zakresu funkcjonowania trzeciego sektora, można z łatwością stwierdzić, iż Jaśkiewicz to po prostu właściwy człowiek na właściwym miejscu. Sam działał w wielu organizacjach pozarządowych oraz organach regulujących ich działanie. Ponadto zabierał głos w dyskusjach dotyczących życia trzeciego sektora, również za pośrednictwem działalności dziennikarskiej. 

Już w czasie studiów Jaśkiewicz udzielał się w organizacji pozarządowej – Niezależnym Zrzeszeniu Studentów. Jego działalność przez lata orbitowała wokół jego Małej Ojczyzny, większość organizacji do których należał mieści się na terenie Lubelszczyzny. To tam zdobywał cenne doświadczenia w pracy w trzecim sektorze. 

W 2009 roku Jaśkiewicz dołączył do zarządu Stowarzyszenia Budowlany Klub Sportowy, mieszczącego się właśnie w Lublinie. Klub może się poszczycić wieloma sukcesami na swoim koncie, są też najprężniej działającym klubem sportowym w województwie lubelskim. Dzięki udziałowi z programie Łączy Nas Piłka, Klub w 2020 zyskał miano Certyfikowanej Szkółki Piłkarskiej PZPN. Stowarzyszenie BKS oprócz umożliwianiu młodzieży rozwijania ich sportowych pasji, zajmuje się organizacją wydarzeń o tematyce sportowej, szerząc tym samym ideę, którą z pewnością można by zawrzeć w maksymie „sport to zdrowie”.

W latach 2011-16 Jaśkiewicz był członkiem zarządu Fundacji Niepodległości, która za cel obrała sobie ochronę skarbów historii Polski i utrwalenie jej owoców w świadomości kolejnych pokoleń rodaków. Dokonuje tego przy użyciu narzędzi edukacyjnych – również nowy wicedyrektor NIWu miał swój udział w projektach edukacyjnych Fundacji. Jest jedną z osób, dzięki którym kontynuowany by Festiwal Filmów Dokumentalnych ‘Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci”.

W 2016 roku stał się członkiem Rady Działalności Pożytku Publicznego na kadencję 4 i 5. Zadaniem rady jest ocenianie oraz konsultowanie działań Przewodniczącego RDPP. Rada pośredniczy w dialogu między trzema stronami: obywatelami, sektorem pozarządowym oraz sektorem prywatnym. Jej zadaniem jest również reprezentowanie podmiotów określanych jako NGO. Rok później, tj. w 2017 roku, Przemysław Jaśkiewicz zajął stanowisko prezesa Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej – jednostki, która obecnie zrzesza 64 organizacje i wspiera je w zrównoważonym rozwoju instytucjonalnym. KIPR jest również bezpieczną przestrzenią do dialogu i pielęgnacji wartości, jakie łączą zrzeszone organizacje.

Od czterech lat, Jaśkiewicz aktywnie udzielał się w komórkach organizacyjnych Narodowego Instytutu Wolności. Od 2017 do 2020 był członkiem Komitetu Sterująco Monitorującego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, czyli organu opiniodawczego NIWu. Ponadto w roku 2019 pełnił funkcję eksperta NIWu w programach FIO oraz PROO. 

Jako Redakcja Aktywiusza pragniemy serdecznie pogratulować objęcia nowej funkcji i życzymy dalszych sukcesów.

Źródła: informacja o powołaniu Jaśkiewicza ze strony NIW CRSOstrona BKS Lublinstrona Fundacji Niepodległości

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Jest decyzja rządu: NGO-sy objęte niższymi stawkami za gaz

Aktualności

Młodzież też potrafi się organizować cz. I #poznajNGO