Felieton

Postać księcia Bolesława Pobożnego inspiruje młodych ludzi

icon
icon
5 minut
Udostępnij

Patriotyzm jest cnotą moralną miłości do ojczyzny, jej dziedzictwa kulturalnego i ładu moralno-społecznego, uformowanego przez normy cywilizacji i religii, połączony z gotowością do ponoszenia dla niej wszelkich ofiar. Myśląc patriotyzm, mówimy Polska i jest to skojarzenie w pełni poprawne. Niemniej równie istotne jest dbanie o dobro i rozwój naszych lokalnych ojczyzn na rzecz dobra wspólnego i interesu społecznego – w nowym felietonie pisze dla aktywiusz.pl Tomasz Bojanowski.

W Polsce działa wiele podmiotów, które promują patriotyzm, tj. z odniesieniem do historii Polski, jej dziejów kultury, oręża i sztuki. Znacznie mniej jest organizacji, które dbają jednocześnie o rozwój patriotyzmu ogólnopolskiego i także lokalnego. Istotny jest też fakt, że takie podmioty potrafią łączyć te dwa aspekty i wychodzi im to całkiem dobrze, dzięki czemu łączą lokalną społeczność. Taką działalność prowadzi Fundacja im. Księcia Bolesława Pobożnego w Kaliszu.

Fundacja im. Bolesława Pobożnego została zawiązana aktem założycielskim dnia 3 sierpnia 2018 roku w Kaliszu. Jej inicjatorami oraz fundatorami byli Kamil Florian Ratajczyk oraz Piotr Błaszczyk. Silnie związani ze środowiskami konserwatywnymi i propaństwowymi m.in. ze Stowarzyszeniem Koliber.

Fundacja odwołuje się do spuścizny swego patrona wskazując, że został on zapamiętany jako “bardzo wielki zwycięzca Niemców” oraz obrońca polskości na ziemi kaliskiej. W związku z tym cele Fundacji im. Księcia Bolesława Pobożnego wyglądają następująco:

  1. Upowszechnianie wiedzy oraz krzewienie pamięci o księciu Bolesławie Pobożnym i księżnej Jolencie oraz ich dokonaniach, w szczególności dotyczących ustanowienia Statutu Kaliskiego;
  2. Promowanie wiedzy z zakresu historii Polski, w szczególności o księciu Bolesławie Pobożnym i księżnej Jolencie;
  3. Działania na rzecz budowy pomnika oraz utworzenia innych miejsc pamięci księcia Bolesława Pobożnego oraz księżnej Jolenty;
  4. Prowadzenie szeroko pojętej działalności edukacyjnej, w szczególności związanej z historią Polski;
  5. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i kulturowej.

Bolesław Pobożny w skali kraju nie wydaje się wielką personą, lecz dla mieszkańców ziemi kaliskiej jest on ważną postacią. Był on księciem wielkopolskim i kaliskim, urodzonym prawdopodobnie w latach między 1224 a 1227 rokiem. Panował nad dzielnicą gnieźnieńsko – kaliską, później także nad całą Wielkopolską. Wraz z żoną Jolentą był fundatorem kaliskich świątyń: p.w. św. Stanisława i św. Mikołaja. Córka Bolesława Pobożnego – Jadwiga została żoną Władysława Łokietka i matką Kazimierza Wielkiego. Bolesław Pobożny zmarł w Kaliszu 13 lub 14 kwietnia 1279 roku.

W ramach realizacji swoich celów statutowych Fundacja prowadzi działalność edukacyjną poprzez organizowane konferencji oraz prelekcji w szkołach. Jednak to nie wszystko. Członkowie Fundacji prowadzą także blog historyczny, który zawiera informacje historyczne na temat ziemi kaliskiej oraz postaci związanych z Kaliszem. Można tu wymienić następujące tematy: „Co Kalisz zawdzięcza Bolesławowi Pobożnemu?”, „Statut kaliski – czego dotyczył akt prawny wydany przez Bolesława Pobożnego?”, „Podboje Bolesława Pobożnego” i „Dzieje księstwa kaliskiego w latach 1138-1314”.

Największym wydarzeniem organizowanym przez Fundację są Dni Księstwa Kaliskiego. Przebiegają one pod patronatem Ministerstwa Kultury, Prezydenta Miasta Kalisza, a także Biskupa Kaliskiego. Jest to prawdziwe święto ziemi kaliskiej, które jednocześnie uczy i bawi. Elementami wydarzenia są m.in.: prelekcje historyczne, pikniki, koncerty, inscenizacje rycerskie, turnieje rycerskie oraz akt lokacji miasta Kalisza.

W ramach tego wydarzenia Fundacja im. Księcia Bolesława Pobożnego współpracuje z takimi podmiotami jak: kaliski oddział Stowarzyszenia KoLiber, Fundacja Polska Jutra, a także Bractwo Rycerskie Ziemi Kaliskiej.

Członkowie Fundacji działają także na rzecz integracji środowisk patriotycznych w całym województwie wielkopolskim i nie tylko. Nieco ponad miesiąc temu powstał pierwszy owoc tej współpracy tj. nowa siedziba Fundacji. Niemniej z tej siedziby będą korzystać trzy podmioty – Fundacja im. Księcia Bolesława Pobożnego, Koliber Kalisz i Wielkopolska Historycznie.

Aktualnie Fundacja rozpoczyna swój nowy duży projekt – Latarnik Kaliski, czyli portal na temat wszystkiego co kaliskie – wydarzeń, polityki, historii, prawa czy architektury.

„Od 2018 roku staramy się działać dla dobra ziemi kaliskiej. Nasza działalność skupia się na aktywnościach kulturalnych takich jak I Dni Księstwa Kaliskiego, historycznych np. nasz sztandarowy projekt Wielkopolska Historycznie czy lekcji na temat Bolesława Pobożnego, a także na życiu społecznym czy politycznym czego emanacją jest startujący 1 grudnia Latarnik Kaliski. Aktualnie jesteśmy także w trakcie remontu naszej nowej siedziby, w której mieścić się będzie redakcja Latarnika Kaliskiego i Wielkopolski Historycznie oraz siedziba kaliskiego KoLibra. Mamy nadzieję, że po pandemii będziemy mogli Państwa zaprosić do nas na kawę” – powiedział Kamil Ratajczyk, prezes Fundacji im. Księcia Bolesława Pobożnego.

W skrócie tak prezentuje się profil Fundacja im. Księcia Bolesława Pobożnego. Taka działalność jest godna pochwały, ponieważ jest ona w duchu propaństwowym, a jednocześnie z uwzględnieniem lokalnych odrębności, które się wzajemnie nie wykluczają. W całym kraju powinno funkcjonować więcej takich podmiotów, których profil działalności obejmuje zarówno kwestie regionalne jak i ogólnonarodowe. To może pomóc znaleźć osobom o różnych światopoglądach nić porozumienia i pewną płaszczyznę współpracy na rzecz lokalnych społeczności.

Tomasz Bojanowski

Źródła:

https://konfederacjaipr.pl/pl/organizacja/fundacja-im-boleslawa-poboznego/

http://rankingfundacji.org/176-fundacja-im-boleslawa-poboznego.html

fot. youtube/Fundacja Bolesława Pobożnego

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także