Felieton

Pracujesz w sektorze administracji publicznej? Ten artykuł jest dla Ciebie!

icon
icon
3 minut
Udostępnij

Ruszyła rekrutacja do Akademii Zarządzania w Administracji Publicznej. Jest to duża okazja na podniesienie swoich kwalifikacji i szansa na rozwój w ramach pełnionej funkcji administracyjnej. Więcej na ten temat w nowym felietonie dla Aktywiusz.pl pisze Łukasz Musiatowicz.

Akademia Zarządzania to program rozwijania umiejętności i podnoszenia kompetencji zarządczych kadry średniego szczebla zarządzania w administracji publicznej. Partnerami akcji są takie instytucje jak Finnish Institute of Public Management Ltd i National University of Public Service. Nie da się ukryć, że ich uczestnictwo podnosi znacząco rangę całemu przedsięwzięciu.

Dla zainteresowanych możliwościami, które oferuje Akademia odbędą się spotkania informacyjne w dniach:

  • 22 lutego 2021 r. , godz. 15:00-16:00
  • 26 lutego 2021 r., godz. 10:00-11:00
  • 5 marca 2021 r., godz. 10:00-11:00
  • 15 marca 2021 r. godz. 15:00-16:00

Celem projektu jest zwiększenie potencjału administracyjnego i współpracy administracji rządowej z agencjami wykonawczymi i partnerami zewnętrznymi na rzecz lepszej efektywności realizacji celów strategicznych poprzez poprawę jakości zarządzania, w tym wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej administracją publiczną i zarządzania dostępnymi zasobami. Oczywiście ma zapewnić to wzmocnienie i lepszą funkcjonalność aparatu państwowego.

Projekt obejmie wsparciem instytucje administracji rządowej (ministerstwa, urzędy centralne, wojewódzkie i jednostki podległe). Uczestnikami projektu będą przedstawiciele kadry zarządzającej średniego szczebla w instytucjach administracji publicznej (tj. zastępcy dyrektorów departamentów/wydziałów, biur, zespołów; naczelnicy, itd.), wykazujący potrzebę rozwijania umiejętności i podnoszenia wiedzy w zakresie wskazanym w opisie celu projektu. Istotnym kryterium jest doświadczenie zawodowe i zarządcze.

Projekt obejmie swoim wsparciem 120 osób. Jego odbiorcy powinni wykazywać się: otwartością na nowe kompetencje, chęcią rozwoju obszarów deficytowych, zdolnością do budowania koalicji wokół swoich pomysłów, twórczym/niestandardowym podejściem do rozwiązywania problemów, umiejętnością uczenia się, w tym z wykorzystaniem doświadczeń innych uczestników.

Udział w programie kształcenia jest bezpłatny. Zaś jego forma realizacji to: dwudziestodniowy program kształcenia dla kadry menedżerskiej średniego szczebla (zajęcia rozłożone w czasie do 9 miesięcy), zajęcia organizowane w Polsce (10 dni zajęć) oraz w instytucjach partnerskich w Finlandii (5 dni zajęć) i na Węgrzech (5 dni zajęć), sesje Development Center, indywidualne sesje coachingowe dla uczestników (2 sesje coachingowe  informacji zwrotnej z Development Center).

Projekt wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie: 4.2. programy mobilności ponadnarodowej.

Partnerami projektu są takie podmioty jak:

  • Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego kształci i przygotowuje do służby publicznej urzędników służby cywilnej oraz kadry wyższych urzędników administracji Rzeczypospolitej Polskiej. Wysoko wykwalifikowana, otwarta i wrażliwa na potrzeby obywateli kadra urzędnicza jest gwarantem sprawnie funkcjonującego, nowoczesnego państwa. 
  • HAUS – Finnish Institute of Public Management Ltd HAUS jest podmiotem ze stuprocentowym udziałem państwa, nadzorowanym przez Ministra Finansów Finlandii. Posiada prawie 50-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i podnoszeniu kwalifikacji urzędników administracji publicznej, szkoląc rocznie około 10 000 osób.
  • NUPS – National University of Public Service jest specjalną instytucją szkolnictwa wyższego, która zapewnia bazę edukacyjną i szkoleniową dla węgierskiej administracji publicznej.

Zapisy trwają od 8 lutego do 19 marca 2021 r, z swojej strony chciałbym zachęcić do uczestnictwa w nim, bo jak wiemy sprawna administracja to korzyść i dla państwa a przede wszystkim jego obywateli.

Łukasz Musiatowicz

Źródło:

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także