Komunikaty

Jak rozmawiać o geopolityce? Studium organizacji pozarządowych

icon
icon
4 minut
Udostępnij

Przez lata geopolityka była obszarem tematycznym, o którego istnieniu wiedziała tylko wąska grupa osób. Ośrodek Studiów Wschodnich, Instytut Globalizacji, Fundacja Pułaskiego, Instytut Sobieskiego popularyzowały, krok po kroku, dyskusje w sprawach międzynarodowych. W dzisiejszych sprzyjających okolicznościach rozpoznawalność zyskały organizacje, które zajmują się geopolityką. Dla aktywiusz.pl pisze Tomasz Bojanowski.

Największe polskie think-thanki specjalizujące się w zakresie geopolityki to: Ośrodek Studiów Wschodnich, Instytut Spraw Międzynarodowych, Instytut Globalizacji, Klub Jagielloński, Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka Jeziorańskiego czy też Warsaw Institute (nie mylić z Warsaw Enterprise Institute). Wskazane podmioty mają szeroki zakres działalności, ale w mniejszym lub większym stopniu starają się poruszać kwestie związane z geopolityką. Co istotne robią to na różnych poziomach, część z nich stara się ujmować temat profesjonalnie, niemalże naukowo, a inne czynią to w sposób popularno-naukowy tak, aby wiedza dotarła do każdego odbiorcy.

Popularyzować geoolitykę można na wiele sposób. Aktualnie jest ona modna, w związku z tym  stała się narzędziem w rękach służb obcych mocarstw. Niektóre państwa wręcz kreują „znanych ekspertów”, którzy głoszą tezy przychylne ich interesom. Dlatego należy uważać, na tezy wygłaszane przez niektórych ludzi, którzy mienią się geopolitykami. Czasami pewna narracja geopolityczna, która jest przez nich narzucona może mieć charakter antypolski, a organizacje, które ją szerzą działają w ten sposób przeciwko swojemu państwu.

Dlatego warto wskazać sobie na pewne wyróżniki, które charakteryzują organizacje pozarządowe, które zajmują się geopolityką w słusznym celu. Bo jak wiemy geopolityka jest środkiem mającym ułatwić zrealizowanie celów politycznych. Do tych wyróżników należy zaliczyć:

  • umacnianie pozycji państwa polskiego poprzez przygotowywanie i dostarczanie analiz i opracowań dotyczących polityki gospodarczej, stosunków międzynarodowych, polityki bezpieczeństwa, wykorzystania soft power i innych;
  • wspieranie międzynarodowej współpracy państw, społeczeństw i organizacji pozarządowych,
  • wspieranie rozwoju demokracji, gospodarki i przedsiębiorczości;
  • umacnianie bezpieczeństwa, wewnętrznego, energetycznego i bezpieczeństwa militarnego;
  • kultywowanie i promowanie polskich tradycji oraz rozwijanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Fundacje i stowarzyszenia związane z geopolityką skupiają się na badaniu takich obszarów jak: stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo, energetyka, historia, kultura i prawo. Niemniej ich zadania nie kończą się na produkowaniu analiz i raportów. Ich celem powinno być także odziaływanie na rzeczywistość społeczno-polityczną oraz wdrażanie swoich postulatów. Tylko w ten sposób NGO’sy mogą spełniać swoją misję. Oczywiście „clue” ich działalności może być inne. Mogą promować dobre imię Rzeczpospolitej Polskiej oraz upowszechnione przez nas wzorce kulturowe zaczerpnięte z tradycji łacińskiej. Spektrum działalności takich organizacji jest naprawdę rozległe, a to pozwala na realizowanie rozmaitych projektów, na które można pozyskać finansowanie z różnych źródeł.

Z tego można wywnioskować, że działalności organizacji przyświeca propaństwowy charakter. Ma się to objawiać poprzez analizy, które nakreślają pożądany rozwój państwa polskiego w różnych płaszczyznach m.in. w obszarze energetyki, wojskowości czy cyfryzacji. Cele w wymiarze  ponadnarodowym opierają się na promowaniu współpracy międzynarodowej w wymiarze wertykalnym oraz horyzontalnym na wielu płaszczyznach. Istotnym elementem jest także promocja konserwatywnych wartości i patriotyzmu, a także polskiej kultury. Niewątpliwie pożądanym stanem jest wzmocnienie pozycji Polski w regionie oraz na arenie europejskiej oraz międzynarodowej, a do tego NGO’sy geopolityczne mogą się przyczyniać.

Reasumując, trzeba przyznać, że niektóre organizacje pozarządowe związane z geopolityką wykonują kawał dobrej roboty na rzecz popularyzacji geopolityki. Ich treści trafiają zarówno do ekspertów jak i do zwykłych ludzi. Każdy może znaleźć coś dla siebie. Część z nich stara się także dumnie reprezentować polskie interesy i promować państwo polskie. Oby działalność takich organizacji kwitła i miała przełożenie na prężne funkcjonowanie państwa polskiego. W przyszłości kolejne pokolenia mogą zebrać jej owoce i na tej podstawie dalej rozwijać nasze państwo.

Tomasz Bojanowski

fot.pixabay

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Nauka poprzez odkrywanie – program Fundacji PGNiG

Aktualności

Nabór – Komitet Monitorujący FERS