Felieton

Pomoc od początku do końca, słów kilka o hospicjach #poznajNGO

icon
icon
3 minut
Udostępnij
Źródło: freepik.com

Hospicja to miejsca wyjątkowe, zapewniające pomoc ludziom w potrzebie już od pierwszych chwil życia, a często aż do ostatnich. Są to miejsca kierowane do osób przewlekle i nieuleczalnie chorych. Na terenie Polski funkcjonuje bardzo wiele tego typu placówek. Działają one na zasadach systemu opieki zdrowotnej, lecz nie koncentrują się na wyleczeniu choroby, a raczej na zminimalizowaniu jej skutków i jak najskuteczniejszego zmniejszenia odczuwanego cierpienia.

Fundacja Gajusz prowadzi działalność związaną z opieką nad dziećmi nieuleczalnie chorymi oraz ich rodzinami. Zapewnia wsparcie medyczne w Centrum Medycznym PoMoc (prywatnej poradni specjalistycznej) i psychologiczne na pediatrycznych oddziałach onkologicznych, prowadzi hospicjum domowe, dzięki czemu dzieci mają szansę spędzić swoje ostatnie chwile w domu a nie w chłodnych szpitalnych murach. Gajusz prowadzi również hospicjum perinatalne, dzięki któremu jeszcze nieurodzone dzieci z wadami letalnymi nie są skazane na śmierć poprzez aborcję, a zyskują szansę na życie objęte kompleksową opieką. Hospicjum Gajusza zapewnia też szerokie wsparcie dla rodzin chorych maluszków. Przy fundacji działa Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny Tuli Luli, gdzie trafiają malutkie dzieci, którymi opieką nie mogą bądź nie chcą zająć się ich biologiczni rodzice. Od 2018 roku działa także „Cukinia”, czyli Centrum Terapii i Pomocy Dziecku i Jego Rodzinie, które działa na rzecz rodzin ciężko doświadczonych przez los. Ponadto Gajusz organizuje dodatkowe, nieco mniejsze akcje i kampanie społeczne, a także organizują zbiórki środków przeznaczanych później na dalsze funkcjonowanie podmiotu. W Zarządzie Fundacji zasiadają: Tisa Zawrocka-Kwiatkowska (Prezes Zarządu i założycielka Fundacji), Anna Rajska–Rutkowska (Wiceprezes Zarządu i Rzecznik Prasowy Fundacji) oraz Anna Piekutowska (Wiceprezes Zarządu i Koordynator Biura).

Hospicjum im. ks. Dutkiewicza SAC ma na celu zapewnienie kompleksowej opieki osobom w ostatnich chwilach ich życia – zarówno dzieciom (narodzonym i jeszcze nie) oraz dorosłym. Do tego zalicza się łagodzeni bóli i objawów somatycznych, a także zapewnienie wsparcia duchowego i psychologicznego. Opieką objęty jest nie tylko sam pacjent, ale również jego najbliżsi. Nadrzędnym celem jest zapewnienie chorym godnego zakończenia życia bez względu na wyznawaną wiarę czy wartości oraz pomoc bliskim chorego w przeżywaniu żałoby po jego stracie. Hospicjum Dutkiewicza działa w ramach: opieki stacjonarnej w Domu Hospicyjnym, opieki domowej, Poradni Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej Opieki Perinatalnej. Działalność hospicjum prowadzona jest przez zespół Fundacji Hospicyjnej, prowadzącej liczne działania charytatywne, dzięki którym jest w stanie pokryć koszty funkcjonowania hospicjum. Fundacja organizuje cykliczne akcje, takie jak „Pola Nadziei”, koncerty z cyklu „Głosy dla Hospicjów” oraz kampanie „Hospicjum to też Życie!” oraz „Bal z Sercem”.

Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum im. św. Łazarza pełni swoją misję z zakresie holistycznej opieki nad osobami u schyłku życia oraz ich rodzinami, które będą musiały godzić się ze stratą osoby bliskiej. Swoją służbę Towarzystwo pełni w dwóch ośrodkach leczniczych – Hospicjum Stacjonarnym oraz Ośrodku Opieki Hospicyjnej. Swoją pomoc, Hospicjum opiera na wartościach chrześcijańskich zapewniając pomoc medyczną, psychologiczną, socjalną i duchową dla każdej osoby potrzebującej bez względu na wyznawane przez nią wartości. Hospicjum oferuje pomoc także w Hospicjum Domowym (zespół pracujący w Hospicjum dojeżdża do domu chorego), prowadzi Poradnię Medycyny Paliatywnej, Poradnię leczenia obrzęku limfatycznego, Zespół Wsparcia Osieroconych (pomoc dla osób, których osoba najbliższa odeszła). W zakresie pomocy osobom osamotnionym w wyniku śmierci kogoś bliskiego, Hospicjum prowadzi projekt „Klub dra J. Deszcza”, który organizuje spotkania dla wdów i wdowców, osób samotnych oraz członków Towarzystwa.


Powyższy tekst opublikowany został we współpracy z Ośrodkiem Analiz Cegielskiego.

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Dbają o prawa polskich dzieci

Aktualności

Ponad 3 mln zł dla organizacji pozarządowych

Aktualności

Zatrudnienie w NGO – kwestie formalne