Grant

PFRON ogłasza konkurs „Pokonamy bariery” na realizację zadań z dziedziny rehabilitacji

icon
icon
2 minut
Udostępnij
Źródło: fot. elements.envato.com

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w otwartym konkursie. Organizacje biorące udział w konkursie muszą udowodnić wcześniejszą działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami. W konkursie przewidziane jest dofinansowanie do 100 tys. zł na realizację projektów.

Kierunki pomocy

W ogłoszeniu konkursu z 9 października 2020 roku wymienione zostało 6 kierunków pomocy, jaką organizacje mogą podejmować w ramach konkursu. Są to:

  1. Wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy
  2. Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych
  3. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji
  4. Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych
  5. Poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych
  6. Upowszechnienie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności 

Składanie wniosków i warunki udziału w konkursie

Do 6 listopada 2020 roku, do godziny 12:00 można wysyłać wnioski w ramach konkursu. Wnioski muszą być stworzone za pomocą Generatora (

https://generator.pfron.org.pl

), natomiast papierowa wersja wniosku będzie konieczna dopiero na etapie zawierania umowy o zlecenie działań. 

Uprawnione do składania wniosków są podmioty, które w statucie posiadają zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, a także w zakresie kultury fizycznej osób niepełnosprawnych. Kolejnym warunkiem, który należy spełnić jest co najmniej 12 miesięczna działalność w wyżej wymienionym zakresie.

Każdy podmiot może złożyć trzy wnioski w konkursie, maksymalnie dwa wnioski w ramach jednego kierunku pomocy. Jeżeli podmioty składają wniosek wspólny, zmniejszony zostaje limit wniosków dla każdego z Wnioskodawców.

źródła: 

https://www.pfron.org.pl/organizacje-pozarzadowe/projekty-i-konkursy-dla-organizacji-pozarzadowych/zadania-zlecane-konkurs/pokonamy-bariery-konkurs-nr-12020/ogloszenie-z-dnia-9-pazdziernika-2020/

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160001945/O/D20161945.pdf

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/generator-wnioskow-dla-konkursu-nr-12020-pn-pokonamy-bariery/

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Studia dedykowane dla NGO- trwa rekrutacja!

Aktualności

Premiera filmu „lawendowa mafia” już za nami

Aktualności

Wielki Projekt dla Pokoleń