Felieton

Ordo Medicus wystosowało list otwarty do kapłanów rzymskokatolickich.

icon
icon
2 minut
Udostępnij

List jest reakcją na usytuowanie przy poszczególnych parafiach punktów szczepień. Niektórzy arcybiskupi i biskupi wsparli akcję „szczepimy się”. Wystosowywali nawet specjalne listy do wiernych, odczytywane w ramach ogłoszeń parafialnych. Informowały one o całej akcji i zachęcały do skorzystania z możliwości zaszczepienia się. Punkty były zlokalizowane w w salkach przykościelnych czy specjalnych namiotach. Możliwość zaszczepienia się trwała przez całą niedzielę – od pierwszej do ostatniej mszy w danym kościele.

fot.: ordomedicus.org

Czym zajmuje się Ordo Medicus?

Jest to inicjatywa wysunięta przez lekarzy i naukowców, której cel określono, jako: promocja zdrowia, wolności oraz rzetelnej nauki. Jej początki sięgają marca 2021 roku, gdy fala dezinformacji, szczególnie dotyczącej koronawirusa, ponownie zalała nasze społeczeństwo. Miało to skutki nie tylko zdrowotne, ale także polityczne, prawne i społeczne. Niepokojące fake-newsy i przekonania doprowadziły m.in. do niegospodarnego zarządzania państwem. Jednym z zadań Ordo Medicus jest przeciwdziałanie dezinformacji i prowadzenie rzetelnego dyskursu. Ponieważ wciąż jesteśmy narażeni na niepotrzebne lockdowny, warto podnosić świadomość społeczeństwa i zadbać o to, by życie kulturalne i religijne nie upadło.

Ordo medicus między innymi:

  • Walczy o prawa człowieka (w tym – prawo do integralności cielesnej)
  • Prowadzi akcje informacyjne dotyczące leczenia i prewencji chorób
  • Broni praw dzieci do niezakłóconego rozwoju psychicznego i fizycznego
  • Podejmuje działania mające zapobiec wprowadzeniu w Polsce dyktatury sanitarnej

W jakim celu powstał list do kapłanów?

Gdy wielu duchownych wsparło pomysł usytuowania punktów szczepień przy parafiach, podniósł się niejeden głos sprzeciwu. Nie jest bowiem zadaniem Kościoła, aby zachęcać wiernych do podejmowania działań, których skutków nie mogą przewidzieć. Duchowieństwo prowadzi lud Boży do zbawienia, a nie punktów szczepień. Wypowiadanie się na tematy medyczne i farmakologiczne powinno być domeną specjalistów. Zaś wolność człowieka (ponieważ jego istota to rozum i wolna wola), jest wykorzystywana przez niego samego. Treść listu stanowi, że propaganda koronawirusowa nie przystaje do rzeczywistości. Dlatego warto zgłębić temat i zastanowić się nad konsekwencjami tej decyzji.

Treść listu można znaleźć na:

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Potrzeba dialogu

Aktualności

Ekonomizacja i pozyskiwanie środków dla PES