Wydarzenia

Ogłoszenie o naborze do składu Zespołu Doradczego do spraw Wdrażania Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

icon
icon
1 minut
Udostępnij

Rada Działalności Pożytku Publicznego działając na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. poz. 1079) oraz Ordynacji Wyborczej stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały nr 167 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie procedury wyłonienia organizacji pozarządowych do składu Zespołu Doradczego do spraw Wdrażania Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (dalej: Ordynacja)

Ogłasza

Nabór organizacji kandydujących zgodnie z § 12 ust 2 Ordynacji do składu Zespołu Doradczego do spraw Wdrażania Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ 2021-2027).

1. Nazwa Programu:

Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027.

2. Nabór obejmuje wybór 2 organizacji pozarządowych do składu FEPŻ 2021-2027.

3. Jedna organizacja może złożyć jeden formularz zgłoszeniowy.

4. Zgłoszenie organizacji kandydującej dokonuje się za pomocą formularza zgłoszeniowego na członka FEPŻ 2021-2027 od
8 grudnia 2023 r. do 17 grudnia 2023 r. do godz. 23.59.
Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik nr 2.

5. Formularz zgłoszeniowy na członka FEPŻ 2021-2027 należy przesłać na adres poczty elektronicznej: wyborykm@kprm.gov.pl w tytule maila wpisując: FEPŻ 2021-2027.

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Jak zrzeszają się polskie organizacje? cz. I

Aktualności

Gorąca Cegła otwiera świetlicę dla dzieci w Kozłowie.

Aktualności

Program stypendialny Młoda Polska