Komunikaty

Ogłoszenie o naborze do składu Podkomitetu ds. zdrowia na lata 2021-2027 pn. „Komitet Sterujący do spraw koordynacji wsparcia w sektorze zdrowia”

icon
icon
1 minut
Udostępnij

Rada Działalności Pożytku Publicznego działając na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079) oraz regulaminu naboru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 154 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie procedury wyłaniania organizacji pozarządowej do składu Podkomitetu do spraw zdrowia na lata 2021 – 2027 pn. Komitet Sterujący do spraw koordynacji wsparcia w sektorze zdrowia (dalej: Regulamin).

ogłasza

nabór organizacji kandydujących zgodnie z § 12 ust 2 Regulaminu do składu Podkomitetu do spraw zdrowia na lata 2021 – 2027 pn. Komitet Sterujący do spraw koordynacji wsparcia w sektorze zdrowia (Podkomitet ds. zdrowia).

1. Nazwa programu:

Podkomitet do spraw zdrowia na lata 2021 – 2027 pn. Komitet Sterujący do spraw koordynacji wsparcia w sektorze zdrowia.

2. Obszar tematyczny:

1) organizacja pacjencka (jedna organizacja). Należy przez to rozumieć organizację pożytku publicznego i organizację pozarządową reprezentującą głos środowiska pacjentów.

3. Nabór obejmuje wybór 1 organizacji pozarządowej do składu Podkomitetu ds. zdrowia.

4. Jedna organizacja/federacja może złożyć formularz lub udzielić poparcia.

Formularz zgłoszeniowy będacym załącznikiem do ogłoszenia, należy składać nieprzekraczalnie do 17 lipca 2023 r. (poniedziałek) do 11:00 na adres: wyborykm@kprm.gov.pl  z tytułem Zgłoszenie do Podkomitetu ds. zdrowia.

Szczegółowe informacje co do warunków zawarte są tutaj.

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także