Grant

Odkryj Swój Skarb – nowa edycja konkursu NCK

icon
icon
3 minut
Udostępnij
Źródło: nek.pl/ Widoki.studio

Odkryj Swój Skarb to konkurs organizowany przez Narodowe Centrum Kultury, którego celem jest szerzenie działań edukacyjnych promujących lokalne dziedzictwo kulturowe w miejscowościach do 30 tys. mieszkańców. Czas na składanie wniosków potrwa do 25 kwietnia. 

Konkurs otwarty jest dla wszystkich: indywidualnych osób fizycznych, grup nieformalnych, osób prawnych oraz podmiotów nieposiadających osobowości prawnej. Zasadami wyłączającymi z udziału w konkursie jest przede wszystkim udział w poprzednich edycjach. Ważne jest, aby zgłoszone działania nie były finansowane z żadnego innego konkursu powiązanego z NCK – jeśli tak by się stało, nie uzyskają oceny w niniejszej edycji. Co oczywiste również pracownicy Organizatora wyłączeni są z udziału.

Na czym tak właściwie polega konkurs? Narodowe Centrum Kultury obrało sobie za cel wypromowanie małych miejscowości, których liczba mieszkańców nie przekracza 30 000. Powszechnie panuje przekonanie, iż mniejsze mieściny nie są tak ciekawe jak rozległe aglomeracje miejskie, że mają mniej do zaoferowania dla fanów historii i polskiego dziedzictwa. Bez wątpienia przekonanie to jest błędne. Małe Ojczyzny często skrywają skarby nieznane szerszemu gronu – nie mam tu na myśli zasięgu ogólnokrajowego. Bywa, że sami mieszkańcy nie są świadomi, co mogą odkryć w swojej okolicy. Szczęśliwie mamy wielu świadomych edukatorów, którzy poświęcają czas i zasoby, aby skarby dziedzictwa odkryć przed szerszym gronem. NCK postanowiło wesprzeć ich działania, pomagając uzyskać zasięg ogólnopolski. 

Odpowiadając na pytanie co jest przedmiotem konkursu: są to działania edukacyjne przeprowadzone w ciągu ostatnich trzech lat, tj. w terminie od 1 stycznia 2018 do 15 marca 2021 roku. Można zgłaszać zatem wszelkie akcje dotyczące lokalnego dziedzictwa kulturowego i umacniania tożsamości lokalnej. Do udziału w konkursie zachęca się działaczy społecznych, którzy podejmowali się organizacji akcji społecznych, przyczyniających się do kształtowania świadomości Polaków. Rodzaj realizowanych zadań nie jest istotny. Może twoja organizacja stworzyła broszury informacyjne bądź prowadziła serię webinarów popularyzujących dziedzictwo materialne i niematerialne? Może stworzyłeś tematyczną wystawę w muzeum lub zorganizowałeś akcję plakatową w swojej miejscowości? O ile twoje działania przyczyniły się do zwiększenia zainteresowania do obiektów dziedzictwa kulturowego bądź wzbudziły troskę do dbania o wyjątkowe skarby jakie skrywa najbliższa okolica, konkurs jest dla ciebie.

Narodowe Centrum Kultury oferuje na zwycięzców i wniosków wyróżnionych dwie nagrody. Pierwsza to warsztaty utrzymane w tematyce interpretacji dziedzictwa oraz marketingu dziedzictwa kulturowego, połączone z uroczystością rozdania wyróżnień i dyplomów. Drugą nagrodą jest udział w serii specjalnie opracowanych webinarów, ich treść nie jest jeszcze znana informacji publicznej. Natomiast wracając do nagrody pierwszej, warsztaty z marketingu mogą okazać się niezwykle przydatne do realizacji dalszych działań promujących dziedzictwo. Na warsztatach tego typu uczestnicy uczą się technik, dzięki którym będą w stanie rozpoznać potrzeby rynkowe na danym obszarze (w tym przypadku w mniejszych miejscowościach), poznać zachowania konsumentów na rynku, wywoływać i zaspokajać potrzeby konsumentów oraz skutecznie zachęcać do proponowanego produktu.

Źródła: Ogłoszenie o konkursie oraz regulamin„Marketing dziedzictwa kulturowego” Broński K.

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Studia dedykowane dla NGO- trwa rekrutacja!

Aktualności

Zainspiruj się z Fundacją ING Dzieciom