Grant

Konkurs MSZ: Edukacja globalna 2021

icon
icon
2 minut
Udostępnij
Źródło: freepik.com

Minister Spraw Zagranicznych ogłosił otwarty konkurs ofert pod nazwą: „Edukacja globalna 2021 – finansowanie projektów będących częścią przedsięwzięcia współfinansowanego ze źródeł innych niż budżet RP”.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów z propozycjami zadań publicznych, w tym realizację działań z zakresu edukacji globalnej adresowanych do polskiego społeczeństwa odpowiadających założeniom „Planu współpracy rozwojowej w roku 2021″.

Budżet konkursu wynosi 430 000 zł (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy złotych).

Realizacja zadania może rozpocząć się nie wcześniej niż od dnia 19 marca 2021 r. i zakończyć nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 r.

W przypadku II i III modułu ofert modułowych zadania należy zrealizować:

  • nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2022 r. i nie później niż do dnia do 31 grudnia 2022 r. – w ramach II modułu oferty
  • nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2023 r. i nie później niż do dnia do 31 grudnia 2023 r. – w ramach III modułu oferty

Warunki realizacji zadania publicznego określa Regulamin konkursu.

Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej, w terminie do 30 września 2021 r., do godziny 16:15, w następujący sposób:

  • zarejestrować się w aplikacji internetowej na stronie

    https://egranty.msz.gov.pl/

    (dalej „eGranty”). Po dokonaniu rejestracji i aktywacji konta oferent otrzyma dane dostępowe (login, hasło) pozwalające na logowanie się w aplikacji;
  • wypełnić (po aktywacji konta i zalogowaniu) wniosek ofertowy w aplikacji internetowej eGranty” a następnie
  • przesłać wygenerowaną w aplikacji ofertę w formacie .pdf przez ePUAP na adres /MSZ/SkrytkaESP, opatrzywszy ofertę prawidłowym podpisem elektronicznym za pośrednictwem profilu zaufanego lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Więcej informacji pod adresem: Ogłoszenie konkursu „Edukacja globalna 2021 – finansowanie projektów będących częścią przedsięwzięcia współfinansowanego ze źródeł innych niż budżet RP”


Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także