Grant

Nowa edycja programu Lato w teatrze

icon
icon
3 minut
Udostępnij
Źródło: elements.envato.com

  • 26 marca 2021 upływa termin składania wniosków
  • 8 marca odbędzie się spotkanie informacyjne dla podmiotów niemających doświadczenia w składaniu wniosków w programie
  • Program Lato w teatrze zakłada realizację warsztatów, kolonii oraz pół kolonii letnich dla dzieci i młodzieży 

Lato w teatrze to program grantowy będący odpowiedzią na potrzebę ożywienia teatrów i przywrócenia im dawnej świetności. Ideą programu jest wsparcie finansowe teatrów, samorządowych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych na co dzień zajmujących się tą formą sztuki i chcących zaangażować w nią jak największą liczbę ludzi. Jak wskazuje nazwa, program wspiera wszelkie formy działalności teatralnej w okresie letnim. Mimo, że ośrodki kultury otwarte są cały rok, organizatorzy kładą nacisk na sezon letni. Dlaczego? W trakcie wakacyjnych miesięcy dzieci, młodzież oraz studenci mają wolne od szkoły oraz uczelni. Ten oczywisty fakt sam w sobie zwiększa prawdopodobieństwo, że spora liczba osób z wyżej wymienionych grup dołączy do form aktywności proponowanych przez teatry.

Pierwotnie, Lato w teatrze było jedynie konkursem, do którego zapraszano teatry, aby te zajęły się organizacją warsztatów teatralnych. Z czasem przekształcił się on w program grantowy, oferujący dofinansowanie najciekawszych projektów. Maksymalna kwota dofinansowania może wynieść nawet 40 tys. zł. W ubiegłej, 13. edycji programu, dofinansowanie otrzymało 40 beneficjentów, z czego 39 ostatecznie zdecydowało się zrealizować zamierzone działania.

Zainspiruj się! Na stronie organizatora widnieje archiwum poprzednich edycji programu. W poszczególnych plikach wymienieni są wszyscy przeszli beneficjenci programu oraz projekty które realizowali. Dzięki temu, nowi użytkownicy mogą rozwiąż swoje wątpliwości co do tematyki i formy tworzonych projektów. 

Projekty proponowane przez beneficjentów to odrębne od siebie wzajemnie inicjatywy. Jednakże, wszystkie projekty łączy wspólny pierwiastek, a jest nim podjęta misja i wiara w potencjał edukacyjny teatrów. Warsztaty, kolonie i półkolonie organizowane w ramach projektu służyć mają rozbudzeniu w dzieciach i młodzieży duszy artystycznej i uwrażliwić ich na piękno sztuki, jednocześnie przepłacając treści edukacyjne.

W poprzednich latach organizatorzy wyodrębnili program Lato w teatrze+ dla beneficjentów, którzy realizowali już przynajmniej trzy projekty, a zatem mają duże doświadczenie w realizacji podobnych inicjatyw. W module z plusem możliwe jest, aby doświadczone instytucje organizowały projekty w partnerstwach z podmiotami, które nie posiadają tak rozległej wiedzy. Pozwoli to na płynną wymianę doświadczeń oraz dobrych praktyk oraz przygotuje mniej doświadczonych partnerów do opracowywania własnych projektów w przyszłości.

Osoby zainteresowane udziałem w programie bądź te, które nie otrzymały dofinansowania w poprzednich edycjach mogą wziąć udział w spotkaniu informacyjnym. Odbędzie się ono 8 marca 2021 roku na platformie zoom. Aby móc wziąć udział, należy do 5 marca wypełnić ankietę zgłoszeniową. Na spotkaniu omówione zostaną wymogi formalne w programie, a także głos zabiorą beneficjenci ubiegłych edycji, zdradzając wskazówki dotyczące projektów.

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Fundacja FRSE dba o rozwój technologiczny

Aktualności

Wiedza ekspercka dla NGO

Aktualności

Polski Ład ze szkodliwą propozycją dla NGO