Komunikaty

NIW prowadzi konsultacje Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła

icon
icon
3 minut
Udostępnij
Źródło: freepik.com

Do 12 lipca bieżącego roku trwają konsultacje regulaminu nowego programu koordynowanego przez Narodowy Instytut Wolności. Mowa o Rządowym Programie Polski Inkubator Rzemiosła adresowanego do organizacji rzemieślniczych należących do Związku Rzemiosła Polskiego, a także do Izb i Cechów Rzemieślniczych. Przewidziany budżet programu wyniesie 10 mln złotych i przysłuży się wyżej wymienionym podmiotom w celu rozwoju infrastrukturalnym i instytucjonalnym. 

Otrzymane w programie środki mogą być przeznaczone na czynności takie jak zakup niezbędnego wyposażenia pracowni oraz oprogramowań, organizację wszelkiego rodzaju kursów i szkoleń, a także konkursów dla dzieci i młodzieży (w tym uczniów rzemiosła). Ponadto fundusze będą mogły być spożytkowane na organizację większych wydarzeń mających promować branżę rzemieślniczą, takich jak festyny, gry miejskie i terenowe czy inne. Wszelkim działaniom podejmowanym pod patronatem Programu przyświeca nadrzędny cel – wzmocnienie potencjału organizacji rzemieślniczych oraz zwiększenie zasięgu ich działalności.

Aktualnie dostrzegalny jest wzrost zainteresowania wszelkiego rodzaju rzemiosłem ze względu na silny nacisk społeczny związany z dążeniem do życia w sposób ekologiczny, jak najmniej zagrażający środowisku. Z tego też względu powstają coraz to nowe organizacje i przedsiębiorstwa związane z tzw. slow-life. Jak to bywa z modą, istnieje zagrożenie, iż trend polegający na kupowaniu od drobnych przedsiębiorców niechybnie przeminie. Stąd też wziął się pomysł na program-inkubator. Takie odgórne wsparcie polskiego rzemiosła pozwoli na dłuższe utrzymanie się zainteresowania nim w społeczeństwie. A dla samej branży rzemieślniczej jest to szansa na rozwinięcie skrzydeł i lepsze dopasowanie się do oczekiwań współczesnych odbiorców. Bowiem obszary, które do niedawna zagrożone były wyginięciem, teraz od nowa przechodzą swój renesans.

Jak zaznacza wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk: Program stanowi kamień milowy na drodze ku nowej ustawie o rzemiośle na miarę wyzwań XXI wieku […]”.  Oprócz wymienionych wyżej korzyści Inkubator Rzemiosła w swoich założeniach ma również zmobilizować do szybszych prac nad nową ustawą o rzemieślnictwie. Stanowić ona będzie odpowiedź na potrzeby tegoż sektora i pozwoli na swobodniejsze funkcjonowanie jego podmiotów.

Wiceminister wspominała również o wzroście znaczenia nauczania dualnego, opartego o relację mistrz-uczeń. Ten rodzaj kształcenia jest niemalże niezastąpiony przy nauce rzemiosła. Zakłada bowiem nie tylko naukę teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczną naukę zawodu. Dlaczego jest to tak korzystne? W dużym skrócie: kształcenie dualne polega na tym, że to pracodawca kształci pracownika i przystosowuje go do pracy w konkretnej dziedzinie. Można stwierdzić, iż jest to most łączący rynek pracy ze szkolnictwem. Daje to uczniom niepowtarzalną okazję na wdrożenie się w przyszły zawód, tym samym pomijając etap, w którym osoby świeżo po ukończeniu szkoły borykają się ze znalezieniem zatrudnienia ze względu na zbyt małe doświadczenie zawodowe.

Odwiedzając stronę Narodowego Instytutu Wolności poświęconą Programowi, organizacje pozarządowe mają niepowtarzalną okazję na przesłanie uwag dotyczących Inkubatora Rzemiosła. Każda opinia jest bezcenna dla zespołu prowadzącego pracę na regulaminem do programu. Czas na przesłanie formularzu konsultacyjnego zawierającego uwagi mija 12 lipca 2021 roku. Po więcej szczegółów zapraszamy TUTAJ

Źródła: Polski Inkubator Rzemiosła10 mln zł rocznie na wsparcie rozwoju branży rzemieślniczej w PolsceWkrótce ruszy Polski Inkubator Rzemiosła. Szykuje się znaczące wsparcie dla firm rzemieślniczych

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

W Małopolsce powstanie las

Aktualności

Od Odry za Niemen – wspierają patriotyzm

Aktualności

Młodzi dla edukacji, edukacja dla młodych