Komunikaty

NIW planuje konkurs dla OPP

icon
icon
3 minut
Udostępnij
Źródło: freepik.com

Narodowy Instytut Wolności zachęca do udziału w konsultacjach w projekcie nowego konkursu kierowanego bezpośrednio do organizacji o statusie pożytku publicznego.  Środki w konkursie pochodzą z Funduszu Wsparcia Organizacji Pożytku Publicznego. Z kolei celem konkursu jest wyrównywanie szans wśród OPP. Szczególnie chodzi o podmioty mniejsze, których przychody za 2019 rok nie przekroczyły 100 tysięcy złotych. Ponieważ konkurs jest nadal w fazie konsultacji, organizatorzy wciąż nie określili daty końcowej składania wniosków.

Rodzaje finansowanych zadań

Zadania konkursowe podzielone są na dwie kategorie. Pierwsza z nich dotyczy wzmocnienia kapitału ludzkiego organizacji. Otrzymane w tym priorytecie fundusze będzie można przeznaczyć na zwiększanie kompetencji zarówno pracowników jak i wolontariuszy działających przy organizacji. Możliwe zatem będzie opłacenie udziału w szkoleniach, wszelkiego rodzaju konferencjach, seminariach, wizytach studyjnych. Ważne, aby osoby zaangażowane w działalność organizacji zyskały realne, praktyczne umiejętności. W ramach zadania drugiego, otrzymane w konkursie środki przeznaczyć można na wzmocnienie infrastruktury organizacji. W projekcie ogłoszenia wymienione są: modernizacja strony internetowej, modernizacja siedziby OPP, zakup sprzętu. Wszystko jednak musi służyć wyłącznie działalności Pożytku Publicznego. W obu wypadkach należy szczegółowo opisać, dlaczego podjęcie danych zadań jest konieczne dla dalszego rozwoju organizacji.

Pigułka informacji

Na stronie Narodowego Instytutu Wolności dostępny jest projekt ogłoszenia konkursu. Dowiadujemy się z niego, iż budżet konkursu wyniesie całkowicie 700 000 zł, a pojedyncza dotacja nie przekroczy 10 000 zł. Otrzymane fundusze mają zostać przeznaczone na określone zadanie publiczne, związane z wzmocnieniem infrastrukturalnym mniejszych OPP. Co istotne, każda organizacja może złożyć tylko jeden wniosek, dotyczący tylko jednego, wybranego zadania.

Odnośnie kwestii finansowych warto dodać, iż wkłady własne przy udziale w konkursie nie są wymagane. Natomiast organizacje, które zdecydują się na udział w konkursie muszą uwzględnić dodatkowe potencjalne koszty. Mianowicie, w regulamin mówi o konieczności dostosowania infrastruktury całego podmiotu do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Dlatego też w chwili, wnioskując o środki na modernizację strony www, należy uwzględnić zadbanie o umieszczenie na niej odpowiednich udogodnień. Przykładowo interfejs musi powstać przejrzysty i prosty w obsłudzea cała strona dostosowana do wymogów screenreaderów. Oczywiście kwestia dostępności dotyczy zarówno tej cyfrowej, jak i archtektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej.

Podmioty uprawnione do udziału w konkursie

Odnośnie wymogów co do uprawnionych podmiotów – muszą to być oczywiście Organizacje Pożytku Publicznego. Nie mogą one znajdować się w momencie ogłoszenia upadłości czy w likwidacji. Dotyczy to również również okresu trwania konkursu, czyli do 31 grudnia 2022 roku. Wymogim przystąpienia do konkursu będzie spełnienie wymagań sprawozdawczych. Oznacza to, że organizacje powstałe przed końcem roku 2019 muszą terminowo złożyć sprawozdanie finansowe z 2019 r. w dedykowanej temu bazie.


Zachęcamy do lektury naszej analizy dotyczącej zmian w 1% podatku.


Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Fundacja PFR działa na rzecz społeczeństwa