Grant

NIW ogłosił nabór wniosków do 5 priorytetu PROO

icon
icon
3 minut
Udostępnij
Źródło: freepik.com

Narodowy Instytut Wolności CRSO ogłosił oczekiwany nabór wniosków w priorytecie 5 Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich. Nabór ma charakter ciągły – wnioski można składać od dzisiaj do 30 listopada 2021 roku, do godziny 14 włącznie. NIW przeznaczył na ten cel kwotę w wysokości 2 560 000 zł, a każda z organizacji może starać się o środki z dotacji celowej o maksymalnej wysokości 10 000 zł.

Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich kierowany jest do wszystkich polskich organizacji pozarządowych, które dążą do rozwoju instytucjonalnego oraz realizacji określonych w statucie celów. Program składa się z pięciu priorytetów, każdy z nich dotyczy nieco innego rodzaju działalności organizacji, dlatego też każdy może znaleźć to czego najbardziej potrzebuje. Wieloletnia strategia rozwoju, budowa kapitału żelaznego, zaspokajanie bieżących potrzeb wynikłych w ciągu codziennego funkcjonowania podmiotu – to wszystko cele, na które twoja organizacja może uzyskać fundusze. 

Nabór wniosków w pierwszych czterech priorytetach rozpoczął się wcześniej, teraz nadszedł czas na priorytet 5. Jak dowiadujemy się ze strony Narodowego Instytutu Wolności, dotyczy one trzech podobszarów: pomoc doraźna, życie publiczne, członkostwo. Jak można się domyślić „pomoc doraźna” związana jest z otrzymaniem środków, które organizacja może wykorzystać w tak zwanych nagłych wypadkach. Co istotne, organizator programu określa, iż przeciwdziałanie skutkom pandemii nie wlicza się do wyżej wspomnianych „nagłych przypadków”. Sytuacja pandemiczna utrzymuje się od ponad roku, dlatego organizacje powinny być w stanie przewidzieć jakie skutki za sobą niesie i im przeciwdziałać. 

Jednakże, moment wprowadzenia nowych obostrzeń, które w sposób nagły uniemożliwiają funkcjonowanie organizacji, jest odpowiednią pobudką przemawiającą za złożeniem wniosku.

Oczywiście organizacje obywatelskie nie działają same dla siebie. Wręcz przeciwnie, ich celem, nie ważne w jakiej dziedzinie się specjalizują, jest wychodzenie do ludzi i propagowanie wyznawanych wartości. Bardzo częstym problemem mniejszych lub krócej funkcjonujących organizacji jest brak funduszy na pełnienie tejże funkcji. I w tym wypadku, NIW jest w stanie podać pomocną dłoń, ponieważ fundusze z priorytetu 5 mogą być również przeznaczone na pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w życiu publicznym kraju. Przez życie publiczne rozumiane są tu wszelkie wydarzenia ponadregionalne, a nawet ogólnokrajowe związane z dziedziną, w ramach której organizacja podejmuje działania, a także wszelkie wydarzenia istotne z punktu widzenia szeroko pojętego trzeciego sektora.

Wcześniej wspomniałam, iż trzecim podobszarem finansowanym przy pomocy priorytetu 5 jest członkostwo. Chodzi tu przede wszystkim o opłaty związane ze składkami członkowskimi, kosztami uczestnictwa w wydarzeniach, takich jak gremia czy posiedzenia, niezbędnych do prawidłowego i sprawnego funkcjonowania podmiotu. Dotyczy to organizacji mających charakter międzynarodowy, a więc takich, których koszty członkostwa mogą faktycznie stanowić przeszkodę we właściwym funkcjonowaniu aparatu.

Ważne! Jak wspomniałam wcześniej, dotacje w priorytecie 5 są celowe, a więc zawarte we wniosku cele muszą nawiązywać do statutu organizacji oraz działalności wykonywanej na co dzień. Każda z organizacji może otrzymać środki na trzy typy działań, tj. może złożyć trzy wnioski, po jednym na każdy z typów: pomoc doraźną, życie publiczne, członkostwo). Wnioskowanie w innych priorytetach Programu nie uniemożliwia wnioskowania w priorytecie 5. A więc organizacja może złożyć wniosek w każdym z priorytetów, musi jednak pamiętać by nie powielać celów, na które chce otrzymać środki – jeden cel może być finansowany wyłącznie z jednego źródła.

Zachęcamy do zapoznania się z Informatorem PROO.

Źródło: ogłoszenie o naborze, strona niw.gov.pl

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także