Grant

Najlepsza inicjatywa organizacji pozarządowej

icon
icon
2 minut
Udostępnij

Znajomość przepisów oraz prawa obowiązującego w kraju wydaje się czymś wręcz podstawowym. Niestety przeciętny Polak nie jest wystarczająco zaznajomiony z treściami kryjącymi się pod pojęciem prawa. Dzieje się tak, ponieważ często zagadnienia prawne są niezrozumiałe dla osoby nie posługującej się na co dzień prawniczym idiolektem. W rezultacie osoby szybko zniechęcają się do poszerzania swojej wiedzy w tym zakresie, a co za tym idzie, w wyniku nieodpowiedniej edukacji nie są w stanie rozpoznać nadużyć czy nawet łamania prawa.

Fundacja Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji, o której szerzej pisaliśmy w artykule Jak polepszyć administrację? – NGO kształcą kadry, postanowiła podjąć działanie w zakresie zwiększenia wiedzy i świadomości na tematy związane z prawem i administracją. Organizatorzy Administracji pod kontrolą ogłosili konkurs na najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych, mający nagradzać dobre praktyki polskich NGO oraz wypromować ich działania. Łączna pula nagród wynosi 21 tys. zł. Oprócz atrakcyjnych nagród pieniężnych, możliwe jest wygranie sprzętu elektronicznego oraz voucherów na szkolenia specjalizacyjne, mające zwiększać kompetencje organizacji.

Oczywiście, tytułowa inicjatywa, podjęta przez organizację musi pokrywać się z założeniami całego programu. Kryteria wyróżnione na stronie konkursu to:

  1. Edukacja obywateli w zakresie prawa;
  2. Zwalczanie przestępczości w zarodku;
  3. Promowanie kontroli administracji publicznej przez społeczeństwo. 

Organizatorzy zwracają szczególną uwagę na ostatni z powyższych punktów. Bowiem organy administracji publicznej, takie jak urzędy czy samorządy terytorialne są najbliżej obywateli i mają na nich bezpośredni wpływ. Administracja pełni niezwykle ważne funkcje – przede wszystkim utrzymywanie porządku i bezpieczeństwa publicznego, świadczenie usług publicznych oraz regulowanie rozwoju gospodarczego. Aby demokratyczne państwo mogło poprawnie funkcjonować, kontrola obywatelska nad administracją publiczną jest niezbędna.

Ponadto pożądane są wszelkie przedsięwzięcia związane ze zwiększaniem świadomości patriotycznej społeczeństwa poprzez upowszechnianie polskiego prawa.  Powyższe czynniki wpływają na lepsze funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz przyczyniają się do poprawy działań w imię dobra wspólnego. Służą również ograniczeniu zachowań korupcyjnych, nadużyć ze strony władzy i wszelkich przestępstw. Do 19 grudnia 2020 roku organizacje pozarządowe mogą zgłaszać za pomocą formularza zgłoszeniowego własne działania, zrealizowane w przedziale od 1 maja do 17 grudnia 2020 roku.    

źródła: Regulamin konkursu, Informacja o konkursie na stronie Administracja pod kontrolą, Encyklopedia zarządzania – administracja publiczna

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także